Szent Mihály Főangyal Díj

Szent Mihály Főangyal Búcsú

Templomunk a mai napon ünnepelte Szent Mihály Főangyal búcsúnapját, melynek keretében sor került az elkészült új templomtető megáldására is. Az elmúlt évek hagyományait követve a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány ebben az évben is átadta a Szent Mihály Főangyal-Díjat, mellyel a kiemelkedő egyházközségi tevékenységet folytató tagok kerülnek elismerésre.  

Az idei évben Dr. Varga Antal Tamás és Varga Nándor részesült kitüntetésben.

Szent Mihály Főangyal búcsú

Vasárnap Szent Mihály Főangyal búcsúját ünnepelte Mogyoród hívő népe.
A szentmisét Főtisztelendő Balogh Piusz gödöllői premontrei apát mutatta be. Homíliájában figyelmeztetett az alázat erényére, nehogy a sátán sorsára jussunk. Mihály neve kérdés: ki olyan, mint az Isten? Az alázat megadja a kérdésre a helyes választ megtartva bennünket az Istennel való közösségben, míg hiánya helytelenül arra indítja az embert, hogy magát higgye Istennek. Lucifer ezt az utat járta és örök sorsa a kárhozat lett. A Főangyalok, Kerubok, Szeráfok, Trónusok és Mennyei Seregek alázatban megmaradva az Isten mellett, égi közbenjáróink, akiket bátran hívhatunk segítségül, hogy az alázatosság útján mi is eljuthassunk Isten országába.


A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány átadta a Szent Mihály Főangyal díjat. Az Alapítvány évről évre érdeméremmel ismeri el közösségünk azon tagjainak munkáját, akik szolgáló szeretetben élnek és példaként állnak előttünk a krisztusi szeretet mindennapi megtapasztalásában. Ebben az évben Varga Géza és Kovács Katalin FMA nővér kapták e jeles kitüntetést. Varga Géza több évtizedes alázattal és szeretettel végzett önzetlen egyházközségi és még ma is gyakorolt ministráns szolgálatáért, míg Kati Nővér a fiatalok körében végzett hitéleti és nevelői tevékenységéért kapta meg a kitüntetést.
Kati Nővér külföldi kötelezettsége miatt a díjat 2019. október 13-án a 8:00-as szentmisén veszi át. Erre az alkalomra is szeretettel várunk mindenkit.

Ki olyan, mint az Isten? – másodszor adták át Mogyoródon a Szent Mihály Főangyal-Díjat

Szeptember 29-e Szent Mihály Főangyal ünnepe, aki nemcsak a katolikus egyházközség, hanem az egész község pártfogója is.

Ebben az évben ismét háromnapos lelkigyakorlat keretében készültek a hívek templomuk búcsúnapjára. A lelkigyakorlatot Tóth József Miklós plébános atya tartotta.

A lelkigyakorlat első estéjén az isteni erényekkel, a hittel, a reménnyel és a szeretettel ismerkedtek meg a résztvevők, megvizsgálva ezen erények szerepét abból a tekintetből, hogy általuk hogyan valósíthatják meg az Istentől kapott emberi hivatásunkat.

A második estén olyan szellemiirányzatokat ismerhettek meg a hívek, amelyek szinte észrevétlenül ütnek éket az Isten és ember kapcsolatába, megszakítva ezzel az életet adó közösséget a Teremtő Istennel.

Közös hálaadás a papság kegyelméért – Szent Mihály Főangyal-díjat kapott Beer Miklós püspök

2018. június 24-én vasárnap több százan gyűltek össze Mogyoródról, Budapestről, Csitárból, Esztergomból, Őrhalomból, a mogyoródi Szent Mihály Főangyal templomban, hogy közösen, szentelő püspökükkel Beer Miklós püspök atyával adjanak hálát a Váci Egyházmegye tíz éve szentelt papjaiért.
A szentmise megható megemlékezéssel kezdődött, melyben a főpásztor és a paptestvérek rövid imádság kíséretében fejet hajtottak a nemrég tragikusan elhunyt Bakonyi János kókai plébániai kormányzó képe előtt, majd ezt követve köszöntötték a Nápolyból érkezett Mogyoródi Madonnát a Békesség Asszonyát.

A szentmise elején a helyi Laura Vicuna óvodásai gyönyörű verssel fogadták Miklós püspököt és a szentelési évfordulójukat ünneplő atyákat.

A főpásztor homíliájában rámutatott, arra hogy nem csak a papoknak, hanem minden embernek az életében milyen fontossággal bír a hivatás, az, hogy ennek megélése az életszentség alapja, az üdvösség kulcsa. Akkor vagyunk közel Istenhez, ha megtesszük, amit kér tőlünk. – mondta a püspök.

Falka József szalézi szerzetesre, Mogyoród "Don Boscojára" emlékeztek születésének 100. évfordulója alkalmából

Csodálatosan szép ünnep volt december 17-én vasárnap este a mogyoródi Szent Mihály templomban.
Falka József SDB szerzetesre, áldozópapra, kántorra, zeneszerzőre emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából. A templom Falka József kórusa az atya miséjét, és motettáit énekelte a zsúfolásig megtelt templomban. A szentmisét Főtisztelendő Ábrahám Béla SDB tartományfőnök mutatta be. Homíliájában kiemelte, hogy az örvendetes vasárnap evangéliumában szereplő Keresztelő Szent János méltó követője volt Falka József atya, aki mindig a háttérben maradva az evangéliumi üzenet fontosságát és örömét tolmácsolta Mogyoród népének.

A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány a falu közösségért végzett tevékenységének elismeréseként átadta a tartományfőnöknek Falka József atya posztumusz Szent Mihály Főangyal díját. 

Vissza