Szent Mihály Főangyal Díj

A templombúcsú ünnepén ismét átadásra került a Szent Mihály Főangyal-Díj (2023.09.24.)

A Mogyoród Szent Mihály Főangyal-díj a Szent Mihály Templomért Alapítvány által alapított elismerés, kiírása szerint, olyan személyeknek adományozható, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel tesznek tanúságot hitük és az egyházközösségünk mellett.

Ebben az évben egy hölgy kapja a jeles díjat, amely egy színezüst érem, egyik oldalon a mogyoródi templom Szent Mihály képével, a másik oldalon a díjazott nevével és az évszámmal. 

Az érem mellé ezüst kitűző is jár a díjazottnak, a Templom sziluettjében mutatkozó Szent Mihály ábrázolással.

Díjazottunk 1944.08.06.-án vallásos családba született. Édesanyja példa volt számára a szalézi lelkület megélésében. Ő maga is a szalézi munkatársak oszlopos tagja. A szalézi lelkiség elköteleződést jelent a küldetésben, nagylelkűen és lelkesen, életének egésze példázza ezt. Édesapja különösen sokat tett templomunk szépítéséért. Asztalos mestereként keze munkáját dicséri az orgona bútorzata, a korábbi oltár, és a lányok oldalán a gyóntatószék. Munkája a sekrestyében és az orgona körül is megtalálható.

Szülei példájának nyomán templomunk és közösségeink folyamatosan számíthatnak támogatására.

1992. december 8-án érkeztek Mogyoródra a segítő Szűz Mária Leányai, ez a Don Bosco Nővérek házának alapítási éve. Díjazottunk kezdetektől részt vesz az alapítvány munkájában, az alapítvány kuratóriumának tagja és a gazdasági ügyek intézője. Tudására minden esetben támaszkodhat az alapítvány. Férje oroszlánrészt vállat a Don Bosco ház építésének támogatásában. Településünk iránti elkötelezettségük házaspárként is kiemelkedő.

Csendben és önzetlenül adott adományaikkal segítették egyházközösségünk fejlődést.

1998 óta az Egyháztanács tagja, amelynek keretében a jegyzőkönyvek vezetői feladatait is végzi.

Kántoratya emlékére rendezett kiállítás szervezésében oroszlánrészt vállalt. Ez mellett az Ars Sacra fesztivál keretében megszervezte az egyházközösség kincseinek kiállítását, mely során egyházi dokumentumok, miseruhák, szentségtartók kerültek bemutatásra.

Közel 5 évig házuk előtt vállalta az úrnapi sátor készítését és díszítését.

A család nyomdája hosszú évek óta több egyházi kiadvány megjelenésében nyújt segítséget, kiemelkedik az ostyahordó versek nyomtatása és az ostya sütésben nyújtott áldozatos támogatás.

Elismertünk a kultúra és a hagyományok őrzésében is kiemelkedik. Egyházi és falusi hagyományokban is otthonosan mozog. A Mogyoródi Madonna ünnepeken is büszkén magára öltötte a legszebb viseletünket.

Művelt, olvasott személy, aki elkötelezett magyarságtudattal rendelkezik.

Évtizedeken át tartó áldozatos munkájáért hálánk és köszönetünk kifejezéseképpen a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján 2023-ban Kamarás Lajosné, született Nagy Terézia Szent Mihály Főangyal-Díj kitüntetésben részesül.  

Szent Mihály Főangyal-díj - 2022.

Egyházközségünk 2022. szeptember 25-én ünnepelte Szent Mihály főangyalt és továbbra is kérte védelmét és oltalmát a község minden tagjára. 

A több éves hagyományhoz hasonlóan az idei évben is a szentmise végén került sor a Szent Mihály Főangyal-Díj átadására, melynek előkészületei most is titokban zajlottak. 
A díjat a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány alapította azzal a szándékkal, hogy mindazokat, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel kitűnnek a hívek sorából, elismerésben részesüljenek.  Ebben az évben egy fő részesült kitűntetésben. 

Szent Mihály Főangyal - Díj

2021. szeptember 26-án, eme gyönyörű napsütéses napon a zsúfolásig megtelt templomban összegyűltek az egyházközség tagjai, hogy ünnepeljék Szent Mihály főangyalt és továbbra is kérjék védelmét és oltalmát. 

Hugyecz János plébános atya ünnepi homíliájában kiemelte: A Jelenések könyvében arról hallottunk, hogy küzdelem támadt a mennyben, ahol Mihály és angyalai küzdenek az őskígyóval, vagyis a gonosszal és angyalaival. Ez az ún. szellemi harc ma is zajlik a jó és a rossz között, és nem tudjuk kivonni magunkat ebből a küzdelemből. Döntenünk kell, hogy melyik oldalra állunk. Itt nincs arany középút. A világnézeti semlegesség a sátán egyik legnagyobb hazugsága. Vagy Isten oldalán harcolunk Szent Mihály főangyal vezetésével, vagy a gonosz oldalára állunk. A gonoszról így tanít az Úr Jézus: „a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (Jn 10,10a). A gonosz el akarja rabolni az örömünket, a békénket, a házassági és családi egységet és az önzetlen szeretetet. Szent Mihály neve (héberül: mik ha Él?) azt jelenti: ’ki olyan, mint az Isten?’ Gondolkodjunk el azon, hogy ki olyan jó, ki olyan irgalmas és ki olyan szép, mint az Isten? Szent II. János Pál pápa is sokat beszélt a szellemi küzdelemről. Ő így fogalmazott: „a világban a halál kultúrája és a szeretet civilizációja áll szemben egymással.” Nekünk ez utóbbit kell építenünk azáltal, hogy az önzetlen és irgalmas szeretet tetteit gyakoroljuk a mindennapokban.

A több éves hagyományhoz hasonlóan az idei évben is a szentmise végén került sor a Szent Mihály Főangyal-Díj átadására, melynek előkészületei most is titokban zajlottak és mind a díjazottak, mind a közösség tagjai számára meglepetés volt. 

A díjat a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány alapította azzal a szándékkal, hogy mindazokat, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel kitűnnek a hívek sorából, elismerésben részesüljenek.  

Ebben az évben ketten kapták meg ezt a jeles díjat, mely egy színezüst érem, egyik oldalán a mogyoródi templom Szent Mihály képével, a másik oldalán a díj- és a díjazott nevével és az évszámmal. Az érem mellé ezüst kitűzőt is kaptak a díjazottak, a Templom sziluettjében mutatkozó Szent Mihály ábrázolással.

Az a bölcsesség pedig, amely felülről származik, először is szemérmes, azután békeszerető, szerény, engedékeny, telve van irgalommal és jó gyümölcsökkel (…) (Jakab 3.17)

Az idei két díjazott egy boldog házaspárt alkot, akiknek önzetlen és áldozatos munkájuk a mogyoródi katolikus egyházközség életében hosszú évtizedekre, egészen Büdi Ferenc plébános atya idejére nyúlik vissza.

Díjazottunk női tagja a Kántorostya-sütés kiemelkedő alakja. Közel 50 éven át naponta akár 4-5 órán át is teljesítette ezt a szép szolgálatot. Kora ellenére a kerti munkák végzésében ma is aktívan részt vesz, a templom és plébánia takarítási munkálatainak egyik fő motorja. Az egyházközség környezetét olyan gondossággal tartja tisztán és szépítgeti, mintha az a saját otthona, környezete lenne. Majd harminc éven át főzött az egyházközség rendezvényeire, programjaira, és csaknem két évtizedig az Oratóriumban lévő gyerekeknek is sok örömet szerzett főztjeivel. A liturgia méltó bemutatásához évtizedek óta részt vesz a templom terítőinek gondozásában és cseréjében is. Folyamatos lelki fejlődésre való igényét is mutatja, hogy nem csak a vasárnapi, hanem a hétköznapi szentmiséknek is állandó résztvevője.

Díjazottunk férfi tagja több, mint 30 évig volt az Egyháztanács egyik meghatározó személye. Számos fizikai munkában tevőlegesen is részt vett, mint például a templom támfal és az óvoda újjáépítése, a hittanterem bővítése, a Lourdes-i barlang készítése, az udvar térkövezése, valamint a templom fűtésének korszerűsítési munkálatai. Hosszú éveken át – családtagjait is bevonva – nagy gondossággal készítette elő az Úrnapi sátrakat. Szívügye volt továbbá a temető rendezése és tisztántartása is. Mindemellett – különösen a nagy ünnepeken – segédkezett a liturgia előkészítésében és koordinálásában is.

A pár 55 éve él együtt boldog házasságban. Az élet két gyermekkel, 8 unokával és eddig 8 dédunokával ajándékozta meg őket. Gyermekeiket az Isten szeretetére és a Szűzanya tiszteletére tanították.
Tevékenységüket mindig példamutatóan és az Úristentől kapott talentumaiknak megfelelően végezték.
Munkájukat egész életükön át csak a háttérben, az emberek elismerésének keresése nélkül, csendben, szívből, végtelen alázattal és az Isten szolgálatára tették.
Máté evangéliumának szellemében mindig ügyeltek arra, hogy a jót ne az emberek szeme láttára, elismerő pillantásaira, hanem kizárólag Isten dicsőségére és az Ő kedvére tegyék.
Szolgáló tevékenységük mottója talán ez is lehetne: „Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges.” (Charles Dickens)

Mérhetetlen számú szívből jövő cselekedeteikért és évtizedeken át tartó áldozatos munkájukért hálánk és köszönetünk kifejezéseképpen a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2021. évben Szent Mihály Főangyal-Díj kitüntetésben részesül Sleisz Pál és kedves felesége Sleisz Pálné, született Szalay Magdolna.

Kívánjuk, hogy Isten még sokáig tartsa meg őket erőben és egészségben közösségünk és családjuk számára. A Mindenható szeretete és áldása, valamint a Szűzanya oltalma kísérje őket életük minden napján.

Szent Mihály Főangyal Búcsú

Templomunk a mai napon ünnepelte Szent Mihály Főangyal búcsúnapját, melynek keretében sor került az elkészült új templomtető megáldására is. Az elmúlt évek hagyományait követve a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány ebben az évben is átadta a Szent Mihály Főangyal-Díjat, mellyel a kiemelkedő egyházközségi tevékenységet folytató tagok kerülnek elismerésre.  

Az idei évben Dr. Varga Antal Tamás és Varga Nándor részesült kitüntetésben.

Szent Mihály Főangyal búcsú

Vasárnap Szent Mihály Főangyal búcsúját ünnepelte Mogyoród hívő népe.
A szentmisét Főtisztelendő Balogh Piusz gödöllői premontrei apát mutatta be. Homíliájában figyelmeztetett az alázat erényére, nehogy a sátán sorsára jussunk. Mihály neve kérdés: ki olyan, mint az Isten? Az alázat megadja a kérdésre a helyes választ megtartva bennünket az Istennel való közösségben, míg hiánya helytelenül arra indítja az embert, hogy magát higgye Istennek. Lucifer ezt az utat járta és örök sorsa a kárhozat lett. A Főangyalok, Kerubok, Szeráfok, Trónusok és Mennyei Seregek alázatban megmaradva az Isten mellett, égi közbenjáróink, akiket bátran hívhatunk segítségül, hogy az alázatosság útján mi is eljuthassunk Isten országába.


A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány átadta a Szent Mihály Főangyal díjat. Az Alapítvány évről évre érdeméremmel ismeri el közösségünk azon tagjainak munkáját, akik szolgáló szeretetben élnek és példaként állnak előttünk a krisztusi szeretet mindennapi megtapasztalásában. Ebben az évben Varga Géza és Kovács Katalin FMA nővér kapták e jeles kitüntetést. Varga Géza több évtizedes alázattal és szeretettel végzett önzetlen egyházközségi és még ma is gyakorolt ministráns szolgálatáért, míg Kati Nővér a fiatalok körében végzett hitéleti és nevelői tevékenységéért kapta meg a kitüntetést.
Kati Nővér külföldi kötelezettsége miatt a díjat 2019. október 13-án a 8:00-as szentmisén veszi át. Erre az alkalomra is szeretettel várunk mindenkit.

Ki olyan, mint az Isten? – másodszor adták át Mogyoródon a Szent Mihály Főangyal-Díjat

Szeptember 29-e Szent Mihály Főangyal ünnepe, aki nemcsak a katolikus egyházközség, hanem az egész község pártfogója is.

Ebben az évben ismét háromnapos lelkigyakorlat keretében készültek a hívek templomuk búcsúnapjára. A lelkigyakorlatot Tóth József Miklós plébános atya tartotta.

A lelkigyakorlat első estéjén az isteni erényekkel, a hittel, a reménnyel és a szeretettel ismerkedtek meg a résztvevők, megvizsgálva ezen erények szerepét abból a tekintetből, hogy általuk hogyan valósíthatják meg az Istentől kapott emberi hivatásunkat.

A második estén olyan szellemiirányzatokat ismerhettek meg a hívek, amelyek szinte észrevétlenül ütnek éket az Isten és ember kapcsolatába, megszakítva ezzel az életet adó közösséget a Teremtő Istennel.

Közös hálaadás a papság kegyelméért – Szent Mihály Főangyal-díjat kapott Beer Miklós püspök

2018. június 24-én vasárnap több százan gyűltek össze Mogyoródról, Budapestről, Csitárból, Esztergomból, Őrhalomból, a mogyoródi Szent Mihály Főangyal templomban, hogy közösen, szentelő püspökükkel Beer Miklós püspök atyával adjanak hálát a Váci Egyházmegye tíz éve szentelt papjaiért.
A szentmise megható megemlékezéssel kezdődött, melyben a főpásztor és a paptestvérek rövid imádság kíséretében fejet hajtottak a nemrég tragikusan elhunyt Bakonyi János kókai plébániai kormányzó képe előtt, majd ezt követve köszöntötték a Nápolyból érkezett Mogyoródi Madonnát a Békesség Asszonyát.

A szentmise elején a helyi Laura Vicuna óvodásai gyönyörű verssel fogadták Miklós püspököt és a szentelési évfordulójukat ünneplő atyákat.

A főpásztor homíliájában rámutatott, arra hogy nem csak a papoknak, hanem minden embernek az életében milyen fontossággal bír a hivatás, az, hogy ennek megélése az életszentség alapja, az üdvösség kulcsa. Akkor vagyunk közel Istenhez, ha megtesszük, amit kér tőlünk. – mondta a püspök.

Falka József szalézi szerzetesre, Mogyoród "Don Boscojára" emlékeztek születésének 100. évfordulója alkalmából

Csodálatosan szép ünnep volt december 17-én vasárnap este a mogyoródi Szent Mihály templomban.
Falka József SDB szerzetesre, áldozópapra, kántorra, zeneszerzőre emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából. A templom Falka József kórusa az atya miséjét, és motettáit énekelte a zsúfolásig megtelt templomban. A szentmisét Főtisztelendő Ábrahám Béla SDB tartományfőnök mutatta be. Homíliájában kiemelte, hogy az örvendetes vasárnap evangéliumában szereplő Keresztelő Szent János méltó követője volt Falka József atya, aki mindig a háttérben maradva az evangéliumi üzenet fontosságát és örömét tolmácsolta Mogyoród népének.

A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány a falu közösségért végzett tevékenységének elismeréseként átadta a tartományfőnöknek Falka József atya posztumusz Szent Mihály Főangyal díját. 

Vissza