Ministránsok

Ki a ministráns?

Ez az elnevezés a latin ministrare szolgálni kifejezésből származik. A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során.

II. János Pál pápa az egész világról összegyűlt ministránsokhoz 1985. április 10-én így beszélt:

„Emlékeztetlek benneteket arra, hogy a fehér ruha, amelyet ti a liturgikus szolgálatotok alkalmával használtok, a keresztelésetek napján kaptátok.”

Majd a Szentatya több fontos követelményről is szólt, mely a ministránsok szolgálatával összefügg:

„A ministránsnak teljes bizonyossággal tudnia kell, hogy minden liturgikus cselekménynél Jézus Krisztus maga van jelen és cselekszik. Tehát jelen van az Isten Igéjében, a pap személyében, de különösképpen az eucharisztikus színek alatt. Ebből következik, hogy a ministráns, aki az oltárnál szolgál, magának Krisztusnak szolgál. Annak a Krisztusnak, aki papjai személyén keresztül folytatja az emberek megszentelését. Milyen csodálatos a méltósága, de a felelőssége is a ministránsnak! Közel állván az oltárnál a paphoz, közel van magához Krisztushoz is. Ezt a szolgálatot ne csak néhány évig tegyétek.”

Elmélyült kapcsolat Isten Igéjével:

„A liturgikus ünneplés lényeges része az Isten Igéje. Olvassátok és hallgassátok figyelmesen a szentmise olvasmányait és mélyedjetek el a Szentírás ismeretében egyéni olvasással is. A ministránsoknak nagyon jól kell ismerni az egész Szentírást. Legyetek tisztában azzal, hogy mindenkihez külön-külön is szól az Isten a Szentírás által.”

Jól ismerjétek magát a liturgiát:

„Kiváltságos helyen vagytok az Isten és az ember találkozásában. Isten maga szól népéhez, a válasz pedig az imádságban és az énekben történik. Ebben az ünneplésben pedig lényeges a saját hitetek ünnepélyes kifejezése.”

 Vissza