KALÁSZ

 Mogyoródi Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége

Röviden a KALÁSZ olyan magyar alapítású katolikus lelkiségi mozgalom, amelyet 1936-ban alapították Magyarországon, Katolikus Lánykörök Szövetsége néven, betiltották 1946ban.  A mozgalom 1989-ben kezdte meg újra működését.

Célja a lányok és asszonyok segítése abban, hogy a katolikus hit és a tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a sajátos női hivatásukat a társadalomban, a szűkebb környezetükben, a falujukban, a plébániájuk közösségében. A feladatuk a nemzeti értékek, népviselet, hagyományok, katolikus népszokások megőrzésé, továbbadása a fiataloknak.

 A mogyoródi csoport tagjai az idősebb generációkból, még a szövetség feloszlatása előtti időből származó egykori lánycsoportok tagjaiból kerültek ki.

A Kalász asszonyoknak sok éven át Kertészné Ella néni szervezte hónapról hónapra a vasárnapi tartalmas összejöveteleket, egészen 2017 tavaszáig, amikor látva a fiatalítás szükségszerűségét, Toma Julikát bízták meg a vezetéssel.

A csoport szeretettel várja minden első vasárnap délutánján a felnőtt nőket, asszonyokat, hogy együtt beszélgessenek a mindennapokról, ünnepekről, hétköznapokról, a feladatokról a szűkebb családjuknál és a plébánia körül.

Toma Julianna, telefon: 06-30-7332-231, e-mail: tomajulianna@gmail.com

 

Kiskalász lányok, a mogyoródi fiatal katolikus lányok csoportja

A Kalász mozgalommal együtt 1989-ben szerveződött 8-17 éves katolikus lányoknak Juhász Károlyné, Rózsika Kalászvezető segítségével, hogy illemtudó katolikusként tiszta erkölcsű tagjai legyenek a magyar társadalomnak. Újból alakult 2014 nyarán Tóth J. Miklós atya ösztönzésére, melynek célja a Szűz Mária tisztelet imádságos lelkülettel való elmélyítése, a népi hagyományok újra élesztése Mogyoródon.

Feladata az egyházközség nagy ünnepein, a kiemelkedő Mária ünnepeken és előtte segédkezni. Valamint Máriatartó lányként a Szűz Mária szobrot zászlóval kísérik és a vállukon viszik.

Ismerkednek a falu katolikus hagyományával, a karácsony előtti ostyahordástól a bölcsőskézésig. A fiatalok szívből és boldogan viselik Mogyoród népviseletét a neves rendezvényeken, így megőrizve a nagyanyáink örökségét és magyarságunkat itt Mogyoródon. A nagyobb lányok segítséget nyújtanak a faluban kulturális rendezvények szervezésében, előadások tartásánál, jótékonysági vásároknál. Egyházközségi bálok családi napok tevékeny szereplői és a plébániai agapék fiatal háziasszonyai ők.

 A gyerekek találkozói minden hónap első vasárnapján, délután 4 órakor kezdődnek a hittan teremben.

Énekes, imádságos köszöntés után játékokkal, rejtvényekkel tarkítva ismerkednek a lányok a hétköznapi életben szükséges ismeretekkel. Például öltözködés, divat, kézügyességet igénylő tojásfestés, rajzolás, hímzés, horgolás, ajándékkészítés, közben verselés; sütés, főzés, vendéglátási ismeretek a témája a rövid találkozóknak. Vidám kirándulásokat és zarándoklatokat, nyári táborokat tervezünk a környék nevezetes helyeire, hogy jól tájékozódó, ügyes, értelmes, illemtudó felnőttekké váljanak a lányaink.

Várjuk az érdeklődő szülőket gyermekeikkel.

Juhászné Rózsikánál      telefon: 06-20-3571-391

Tóth Marcsinál                 telefon: 06-20-5747-917

e-mail:   florapatikafot@gmail.com, t-mara@freemail.huVissza