Felajánló ima Szent Mihály főangyalhoz

Mogyoród, 2012. 09.30.

Szent Mihály Főangyal, Mennyei Seregek Vezére!
Mi, akik őseink buzgóságából, tőlük kapott ajándékként mennyei pártfogónknak tisztelhetünk Téged, most mindnyájan hódoló szívvel térdelünk eléd, tekintünk fel rád, és könyörgünk hozzád segítségedben bízva és remélve.

Te, aki legyőzted a sátánt és az isteni igazság bajnoka lettél, légy vezérünk a mai világ gonoszságainak legyőzésében. Imádkozz értünk Jézusnál, kérd számunkra a kegyelmet, hogy megszabadulhassunk a gőgtől, a kicsinyességtől, a gyűlölettől és az önzés szellemétől, melyek minden ellenségeskedések ősforrásai. Jöjj közénk, és segíts minket, hogy mindig felismerjük mi a jó és mi a rossz. Jöjj, és irányíts minket, hogy mindig a Felséges Isten szándéka szerinti élet mellett tudjunk dönteni. Légy segítségünkre, hogy tudjunk egymástól bocsánatot kérni, és megbocsátó tiszta szívvel, önzetlenül egymás felé fordulni. Légy családjaink oltalmazója, és távoztasd el a házastársaktól a hűtlenség sátáni szellemét. Kérd a Szentlelket ifjúságunkért, hogy a Lélek erejében építhessék itt a földön Isten országát, miközben nemzetünk jobb jövőjéért fáradoznak. Légy püspökeink, papjaink, szerzeteseink és szerzetesnővéreink oltalmazója, hogy mindig az evangélium fényét és örömhírét tudják közvetíteni a kereső emberek számára.

Kérünk Téged, ó Szent Mihály, légy szószólónk a Boldogságos Szűz Máriánál, minden keresztény édesanyjánál, a Fájdalmas Szűznél, hogy jöjjön és féltő anyai gondoskodásával gyógyítsa meg emberi szívünk sebeit. Kérd értünk Máriát, hogy legyen Szent Fiánál minden szükséget szenvedő szószólója. Kérd Őt, a Szeplőtelen Szív Asszonyát, hogy ölelje szívére mogyoródi híveit, hogy mi is a szívünkre ölelve egymást, átélhessük a szeretet mélységes és emberi szívet megrendítő csodáját, a béke harmóniáját, mely a Szentháromságos egy Isten belső titkába vezet el minden békességszerzőt.

Szent Mihály Főangyal, közösségünk oltalmazója!
Eszközöld ki számunkra a mi Urunk Jézus Krisztusnál az Új Élet kegyelmeit, mely képes enyhíteni a szegények testi és lelki nyomorát, új utakat nyitva a kölcsönös felelősségvállalásban. Kérünk, hogy lángpallosodat magasba tartva légy úti vezérünk az üdvösség felé vezető úton, hogy téged követve az életszentségre való törekvésünk során jól kamatoztassuk Istentől kapott talentumainkat.

Mennyei Seregek vezére, Szent Mihály arkangyal!
Itt és most kezeiden keresztül felajánljuk önmagunkat, családjainkat, egész közösségünket Jézus Krisztusnak a világmindenség örök Királyának, aki út igazság és élet. Kérünk, vidd hű szívünk alázatos hódolatát Mennyei Atyánk elé és imádkozz értünk, hogy a Te példádra mi is elutasítsuk a sátánt, a gonoszság, az örök tagadás és békétlenség szerzőjét, és válasszuk a háromszemélyű egy Istent, aki Atya Fiú és Szentlélek. Amen.

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza