Hírek

Dekrétum

Ebben az évben, a „Covid-19” által okozott pandémia-helyzetben, az elhunyt hívek javára szolgáló teljes búcsú elnyerésének lehetőségét meghosszabbítjuk egész november hónapra, úgy alkalmazva az ehhez szükséges feltételeket, hogy a keresztény nép védve legyen.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal Búcsú

Templomunk a mai napon ünnepelte Szent Mihály Főangyal búcsúnapját, melynek keretében sor került az elkészült új templomtető megáldására is. Az elmúlt évek hagyományait követve a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány ebben az évben is átadta a Szent Mihály Főangyal-Díjat, mellyel a kiemelkedő egyházközségi tevékenységet folytató tagok kerülnek elismerésre.  

Az idei évben Dr. Varga Antal Tamás és Varga Nándor részesült kitüntetésben.

Tovább »

Lelkigyakorlat

Templomunk búcsúja 2020. október 4-én lesz. Előtte három napos - október 1-2-3-án, 18:00 órakor kezdődő szentmisében - lelkigyakorlat keretében készülünk Szent Mihály megünneplésére. Ebben a nehéz, a mindennapjainkat, a lelkületünket és a fizikumunkat is megterhelő helyzetben jöjjünk minél többen kérni Szent Mihály oltalmazó segítségét. Kérjük együtt, hogy űzze el tőlünk, családjainktól, egész hazánktól a gonosz vírusjárványban pusztító gyilkos háborúját. Végezzük el szentgyónásunkat és járuljunk szentáldozáshoz, hogy a megszentelő kegyelem állapotában fel tudjuk venni a harcot Szent Mihály segítségével a sátán kísértései ellen.

Tovább »

A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúja

Nem lehet nagyobb ajándék a mi közösségünk számára, mint Mária a Hit Asszonya, aki közbenjárónk, oltalmazónk, akit úgy szólíthatunk meg, mint a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya. Ő a Bibliából megismert Sion leánya, a Mindenség Királynéja.
 
A  Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya Krisztusnak szolgálva alázatosan és türelmesen vezeti mogyoródi gyermekeit ahhoz a Királyhoz, Krisztushoz, akinek szolgálni felér az uralkodással. Így vezet el mindnyájunkat a keresztségünk teljességére, a királyi szabadság állapotára, ahol már nem uralkodik rajtunk a bűn, mert Krisztus szeretetének szabadságában mindig nyitottan a jóra és a jócselekedetekre élhetünk.
 
A  Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya számtalanszor bizonyította hűségét és szeretetét irántunk: imák sokasága nyert meghallgatást, családokban gyermekek fogantak, betegek nyertek gyógyulást, most pedig mind a mai napig megőrzött bennünket a világszerte több százezer életet követelő vírustól.
Ő már bizonyított, most rajtunk a sor, hogy kifejezve hitünket, szeretetünket, megbecsülésünket, hallgassunk az ő szavára úgy, mint a kánai menyegző szolgái és tegyük meg azt, amit Fia mond. Töltsük meg lelkünk korsóját a bűnbánat által keresztségünk tiszta vizével és kérjük a szeretet csodáját Krisztustól.
 
Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! 
 
Ma eljöttünk, hogy kifejezzük hálánkat mindazokért az égi kegyelmekért, amelyeket a te közvetítésedre Krisztustól kaptunk. Köszönjük, hogy gondod van minden mogyoródira és mindazokra, akik tisztelnek Téged! Továbbra is kérjük oltalmadat és fogadjuk, hogy hűséges és jóravaló gyermekeid leszünk. Amen.
Tovább »

Szent László királyt ünnepeltük az egykori apátság helyén.

Örökösök vagyunk, akik három dolgot kaptunk szent királyunktól elévülhetettlen értékű örökségként:
- a hit eszményét,
- az evangélium örömhírét és a
- testvéri közösséget.

Ezek azok a felbecsülhetetlen értékű ajándékok, melyeket nekünk, Mogyoródon élőknek tovább kell örökítenünk gyermekeinkre, unokáinkra, tanítványainkra és mindazokra, akiket az Isten különféle módon ránk bízott.

Szent László király! 
Könyörögj érettünk!
Tovább »

Az örökösökhöz (gondolatok a Szent László ünnepére)

A szenteknek különös üzenete van a világ felé, és ez az üzenet nem más, mint hogy lehet és kell előre tekinteni, lehet és kell a távolban létező, de olykor még nem látható jóért élni és küzdeni, mert ez létező valóság.

Ha most visszatekintünk a történelem röpke szeletére, az elmúlt 30 évre, annyi és annyi változásnak lehetünk szemtanúi. A világ teljesen átalakult, a távolságok megrövidültek, a technika adta lehetőségek révén a kapcsolatteremtés ember és ember között látszólag végtelen egyszerűvé vált. Azonban a technika fejlődésével nem fejlődött mindenben együtt az emberiség. Az egyre inkább elszemélytelenedő digitális világ virtuális valóságai nem hogy erősítenék az emberi bizalmat és barátságot, inkább mélyre szántó kérdéseket vetnek fel a mai pszichológusokban, gondolkodókban, akik az emberrel, mint személyi létezővel, mint Isten kommunikatív teremtményével foglalkoznak.

Tovább »

Örömhír

Kedves Mogyoródi Hívek!

Nagy öröm, hogy ismét megnyílnak templomaink a nyilvános liturgiákra hétfőtől. Ez a nap Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója. 19:00 órakor szabadtéri szentmisét mutatunk be a szentatya közbenjárását kérve a vírusjárvány befejeződéséért a templomkertben.

Fontos, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra! Ezért az idősekre való tekintettel nagy szeretettel kérem, hogy a vasárnapi szentmiséket illetően a következőket tartsuk meg:

  • a 8:30 órakor kezdődő szentmisére a 65 éves és annál idősebb testvéreink jöjjenek,
  • a 10:30 órai szentmisére az 50-64 év közöttieket várjuk szeretettel,
  • a 18:00 órai szentmisére a 49 év alattiakat várjuk.

Azért próbáljuk meg így korosztály szerint beosztani a szentmiséket, hogy a kötelezően egymástól előírt távolságokat meg tudjuk tartani. Kérjük, hogy mindenki maszkban érkezzék és hozzon magával kézfertőtlenítőt, amivel a templomba való belépéskor és a szentáldozás előtt fertőtlenítse le a kezeit. Maszkot senki részére nem tudunk biztosítani, akinek azonban esetleg nincs kézfertőtlenítője, annak lehetősége lesz arra, hogy itt a templomban az általunk biztosított fertőtlenítőt használja. A templomban csak az előre kijelölt helyekre lehet majd leülni! A járvány elmúltáig továbbra is csak kézbe lehet áldozni!

Tudom, hogy sokan szeretnék elvégezni a szentgyónásaikat, erre már hétfőn is lesz lehetőség. A gyónókat 17:30 órától várom a templomban. A gyónás menete úgy lesz, hogy a gyónók a templomban megtartva az előírt távolságot imádságban várakoznak a szentgyónásra, ami a távolság megtartásának kötelezettsége miatt a sekrestyében lesz. Tehát mindig egy-egy gyónó jön be a szentélyen keresztül a sekrestyébe, hogy elvégezze a szentgyónását. Kérem, hogy aki hétfőn szeretne gyónni, érkezzék meg időben, hogy biztosan sorra kerüljön. E mellett a jövő hét minden napján lesz majd gyóntatás a szentmisék előtt, így aki hétfőn nem tud jönni, a hét bármelyik napján jöhet, hogy megtisztítsa lelkét.

Kérem, hogy mindenben tartsuk meg a püspöki rendelkezésben előírtakat és az egészségügyi ajánlásokat!

Bízom benne, hogy kölcsönösen odafigyelve egymásra, mindnyájunk számára nagy öröm lesz az újbóli találkozás!

Én nagyon várlak benneteket!

Szeretettel imádkozva értetek:

Miklós atya

Tovább »

Püspöki rendelkezés

A Váci Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentmisék tarthatók hívek jelenlétével. Az átmeneti időszak alatt a misék visszaállításának az ütemezése a felelős lelkipásztorokra van bízva.

Nyomatékosan kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt. A többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik.

A 200 fő feletti szabadtéri misék nincsenek engedélyezve.

Mindenben tartsuk be az állami előírásokat. Ahol van rá lehetőség folytassuk a szentmisék online közvetítését is.

Más liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek.

 

Marton Zsolt

Váci megyéspüspök

 

Tovább »

Áldoztatás rendje 2020. május 5-től

A Püspöki Rendelkezés értelmében plébániánk területén a 65 évnél fiatalabbak számára amennyiben a rendelkezésben meghatározott liturgikus feltételeknek eleget tesznek (részt vettek a közvetített szentmisén stb.), keddtől vasárnapig naponta 19:00 órakor biztosítjuk a szentáldozás lehetőségét a plébánia udvarában. Az áldoztatásra összegyűlt hívektől szeretettel kérjük, hogy a járványhoz kapcsolódó egészségügyi előírásokat maradéktalanul tartsák be. Mindenki maszkban érkezzen, hozzon magával kézfertőtlenítőt, tartsa meg a 2m-es távolságot. A szentáldozás szertartásában a Mi Atyánk elimádkozása után, mindenki fertőtlenítse le a kezét, és úgy vegye le a maszkot, amit az áldoztatás alatt olyan helyre tegyen el, hogy ez ne akadályozza a kézbe áldozást. A szentáldozás után pedig vegye vissza a maszkot.

Tovább »

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS JÁRVÁNY HELYZETBEN - MÓDOSÍTOTT JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉS

A MKPK 2020. május 1-i közlemény alapján a Váci Egyházmegyében 2020. május 4. hétfőtől a következő rendelkezések lépnek érvénybe.

Az MKPK 2020. május 1-i közlemény alapján, püspöktársaimmal való részletes konzultáció után, továbbá, a kormányrendelethez való pontos igazodás miatt a 2020. május 1-i rendelkezést következőképpen módosítom.

A Váci Egyházmegyében 2020. május 4., hétfőtől a következő rendelkezések lépnek érvénybe.

Templomaink nyitva lehetnek, kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál. Legyenek rendszeresen fertőtlenítve a kilincsek és a padok!

A szabadtéri szentmisék megtartását egyelőre sehol nem engedélyezem!

A Váci Egyházmegye Pest megyei területein semmilyen nyilvános szentmise megtartását nem engedélyezem, de a helyben, élőben közvetített, vagy máshonnan, élőben közvetített szentmisébe való bekapcsolódás után, vagy ha ez sem lehetséges, az aznapi szentmise szövegeinek (pl.: az Adoremusból) elimádkozását követően a plébános által meghatározott időpontban (vagy időtartamban), kizárólag a 65 év alatti hívek áldozhatnak.

Az áldoztatásnál is lehetőleg kerüljük a tömeges jelenlétet, tartsuk meg a 2 méter távolságot és a higiénés előírásokat.

Az egyházmegye Pest megyén kívüli területein a templomban tarthatók szentmisék hétköznap és vasárnap a következő feltételekkel: padonként egy ember üljön, ne közvetlen egymás mögött üljenek, használjanak szájmaszkot, csak 65 év alattiak vehetnek részt rajta! Vasárnap orgonás mise tartható.

Mind vasárnap, mind hétköznap a 65 év fölötti atyáknak nem kötelező nyilvános szentmisét tartani. Amennyiben mégis miséznek, ne áldoztassanak! Diakónus, akolitusok vagy alkalmilag megbízott áldoztatók áldoztassanak. A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges. Csak kézbe áldozás lehetséges (egy szín alatt). Áldoztatás előtt és után fertőtlenítse a kezét az áldoztató. Perselyezés csak a mise végén (kosárba, illetve akár a banki átutalás előnyben részesítése, ha lehetséges).

Továbbra is érvényben van az MKPK március 17-én kelt rendelkezése, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést ad.

Igeliturgiák ugyanilyen feltételek mellett tarthatók.

Gyóntatás lehetséges, de nem gyóntatószékben, 2 méter távolság megtartásával.

Az esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Ha nem lehetséges, az óvintézkedések maximális megtartásával ünnepeljék.

Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

Háznál betegellátás csak halálveszély esetében megengedett.

Temetéseknél továbbra is a szabadtéri ravatalozót részesítsük előnyben.

Ahol nagyobb a járványveszély, a plébános a helyi viszonyokra való tekintettel további korlátozásokat vezethet be.

Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait!

Vác, 2020. május 1.

Marton Zsolt
váci püspök

Tovább »

Vissza