Hírek

Újévi felajánlás

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Az Új Esztendő első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerhessük szent Fiad kegyelmi támogatását.

Alázattal szemléljük Istenanyaságodat, azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te aki, végig kísérted szent fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt, Jézust hallgatva, utolsó szavaival, az ő lelki végrendeletében téged rendelt mindnyájunk égi édesanyjává. Kérünk, téged édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Tovább »

Krisztusban szeretett Testvérem!

„Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek.

Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.”(Luk 2)

Az idei karácsony más, mint a többi. Nem szoktunk hozzá ilyen körülményekhez. Megszoktuk, hogy oda megyünk és akkor, amikor akarunk. Azt szeretjük, ha a dolgok úgy történnek, ahogy mi szeretnénk. Az élet nagyon sok területét el sem tudjuk képzelni a saját irányításunk nélkül. És íme, jön egy járvány, megtöri emberi akaratunk erejét, felülír minden elképzelést és sarokba szorítja nem csak a hétköznapjainkat, hanem az ünnepeinket is.

Szent József és a Boldogságos Szűzanya ugyanígy ki voltak szolgáltatva a történelem eseményeinek. A népszámlálás felülírta elképzeléseiket és akár tetszett, akár nem, menniük kellett, Názáretből Betlehembe. Olyan volt az útjuk, mint most nekünk az adventünk. Nehézségekkel és megpróbáltatásokkal teli. Amikor megérkeztek nem találtak szállást és egy barlangistállóba kényszerültek a város szélén. Akárcsak mi, akik keressük a régi megszokott dolgainkat, helyeinket amelyekben otthonosan érezzük magunkat, de nem találjuk sehol. A Szent Család ebben a rendkívül kiszolgáltatott helyzetben tapasztalja meg Isten jóságát és megkapja a kilenc hónapja várt ajándékot: Mária megszüli gyermekét, az Isten egyszülött Fiát, az Üdvözítő Jézus Krisztust, aki olyan örömet hoz magával, ami minden emberi keserűséget és fájdalmat, megpróbáltatást és küzdelmet elfeledtet. Most mi is egy ilyen karácsonynak vagyunk a részesei. Olyan ünneplés az idei, amelyben Jézus érkezik meg hozzánk, hogy boldogsággal és örömmel ajándékozzon meg minket. Most a betlehemi egyszerűséget átélve alkalmunk van Máriával és Józseffel, a pásztorokkal és a Bölcsekkel együtt a Világmindenség Királyának, a megszülető Jézusnak örülnünk. Az idei karácsonyon a születendő Gyermek nagy igazságot hoz magával mindnyájunk számára: bármi is történjen, bárhogy is történjen, még ha a világ eseményei is ellenünk fordulnak az Isten, akkor is, mindenhol és mindenben velünk van és soha nem hagy el minket! Ha ezt nyitott szívvel, hittel, reménnyel és szeretettel fogadjuk el Tőle, akkor olyan boldogságnak lehetünk a részesei, amely boldogság felülmúl minden emberi várakozásunkat! Olyan esztendő az idei, amelyben visszatérhetünk Karácsony igazi titkához, Jézushoz.

Veletek együtt élem át az ünnepek alatt a megszokott családi közösség hiányát és mindenben együtt érzek Mindnyájatokkal. Mégis, minden külső nehézség ellenére, azt kívánom, hogy ez az idei Karácsony legyen életünk legboldogabb Karácsonya, amelyben közösen, szerényen bár, de együtt élhetjük át az Isten testvéri közelségét és mindent legyőző szeretetét, azt, hogy hozzánk érkezett az Úr, aki közösséget vállat velünk emberekkel az élet terheiben!

Szeretettel hívlak és még nagyobb szeretettel várlak Mindnyájatokat templomunkba a Jézussal való találkozás közös örömének a megélésére:

  • 2020. december 25-én 0:00 órakor az éjféli szentmisére,
  • 2020. december 25-én 7:00; 8:30; 10:30, órai szentmisék egyikére, (este nincs szentmise)
  • 2020. december 26-án 9:30; 10:30 órakor ünnepi szentmisére

A karácsony elmúltával, a közelgő Új Esztendőre krisztusi örömmel adom papi áldásomat Mindnyájatokra!

Mogyoród, 2020. Karácsonyán.

Keresztény reménnyel minden nap imádkozom érettetek a Mogyoródi Madonnához, a Békesség Asszonyához:

Tóth József Miklós
plébános

 

Tovább »

Tóth József Miklós: Az elmaradt harangszó

Darócziék ott laktak az emelkedő után, a falu közepén. Gangos, hosszú folyosós, szép és rendezett portájuk volt. A házuk jobb végében állt a falu haranglábja, ahová csak Kiss Gyuszinak a harangozónak volt kulcsa.

Nem emlékszem rá, hogy Darócziékat, Pista bácsit és Mariska nénit valaha is láttam volna fiatalnak. Már régóta ugyanolyanok voltak. Mindig valami belső béke és nyugalom áradt belőlük. Az öreg szemének sarkában ott mosolygott a huncutság, amivel bennünket, gyerekeket mindig el tudott varázsolni és meg tudott viccelni. Mariska néni pedig soha nem engedett el minket anélkül, hogy egy pogácsát, vagy egy szelet kalácsot ne dugott volna a zsebünkbe. Szerettük őket! Húsvétkor ott kezdtük a locsolást, és karácsonykor a füstösmise után oda mentünk, mint ahogy a pásztorok mentek, ünnepeket kívánni. Énekeltünk és kántáltunk. Kezdtük azzal, hogy:
Szállj a földre szárnyat öltve Gábor angyalom,
Óra kondul, jóra fordul földi siralom.
Názáretben szép Szüzecske, neve Mária,
kebelébe költözött be az Isten fia.
És végül befejeztük, csak úgy harsogva, vígan, őszintén, szívünk harsány örömével, hogy:
Krisztus Jézus született örvendezzünk,
Néki öröméneket zengedezzünk.
Dávidnak véréből, tiszta Szűz méhéből
Született Krisztus nékünk!

Tovább »

Fotópályázat

A Mogyoródi Szent Mihály Főangyal plébánia pályázatot hirdet családok és házaspárok számára.
A pályázat keretében egy családi képet kell készíteni a plébánia udvarán lévő betlehemnél, úgy, hogy a betlehem is látható legyen.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az esemény nyilvános megosztásra kerüljön a pályázó facebook oldalán.
Az elkészült fotókat az egyházközség facebook oldalán keresztül várjuk üzenetben beküldve, melyeket feltöltünk az egyházközség oldalára.
Az első helyen az végez, aki a legtöbb lájkot kapja. Az első díj egy betlehem. Minden résztvevő ajándékot kap.
Beküldési határidő: 2020. december 15. 24:00 óráig
Eredményhirdetés: 2020. december 25. 10:30 órai szentmise.
Várjuk a pályázati fotókat!

Tovább »

Advent első vasárnapja

Krisztusban szeretett Testvéreim!

A mai ember sokat utazik. Jól tudja, hogy az utazásra fel kell készülnie. Hogy útja biztosított legyen, hónapokkal az utazás előtt ellenőriznie kell az útlevelének érvényességét, tájékozódnia kell, hogy ahová utazni kíván, milyen egészségügyi feltételek vannak, esetleg milyen oltásokat kell beadatnia magának, tájékozódik az aktuális deviza neméről, és át kell gondolnia csomagja tartalmát, hogy milyen ruhákat visz magával. Amennyiben pedig az úton autót is használunk, még a közlekedési szabályokról is tájékozódnunk kell. Ha pedig már mindet össze pakolt, még némi ajándékot is visz magával barátainak, vagy éppen szállásadójának.

Amikor belépünk az adventi időbe, valahogy így, egy utazás lázas készülődésével készülünk a Krisztussal való találkozásra. Az úti okmány, mely segíti ezt az utazást, és belépést biztosít Isten Országába, a keresztlevelünk.

Tovább »

Dekrétum

Ebben az évben, a „Covid-19” által okozott pandémia-helyzetben, az elhunyt hívek javára szolgáló teljes búcsú elnyerésének lehetőségét meghosszabbítjuk egész november hónapra, úgy alkalmazva az ehhez szükséges feltételeket, hogy a keresztény nép védve legyen.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal Búcsú

Templomunk a mai napon ünnepelte Szent Mihály Főangyal búcsúnapját, melynek keretében sor került az elkészült új templomtető megáldására is. Az elmúlt évek hagyományait követve a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány ebben az évben is átadta a Szent Mihály Főangyal-Díjat, mellyel a kiemelkedő egyházközségi tevékenységet folytató tagok kerülnek elismerésre.  

Az idei évben Dr. Varga Antal Tamás és Varga Nándor részesült kitüntetésben.

Tovább »

Lelkigyakorlat

Templomunk búcsúja 2020. október 4-én lesz. Előtte három napos - október 1-2-3-án, 18:00 órakor kezdődő szentmisében - lelkigyakorlat keretében készülünk Szent Mihály megünneplésére. Ebben a nehéz, a mindennapjainkat, a lelkületünket és a fizikumunkat is megterhelő helyzetben jöjjünk minél többen kérni Szent Mihály oltalmazó segítségét. Kérjük együtt, hogy űzze el tőlünk, családjainktól, egész hazánktól a gonosz vírusjárványban pusztító gyilkos háborúját. Végezzük el szentgyónásunkat és járuljunk szentáldozáshoz, hogy a megszentelő kegyelem állapotában fel tudjuk venni a harcot Szent Mihály segítségével a sátán kísértései ellen.

Tovább »

A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúja

Nem lehet nagyobb ajándék a mi közösségünk számára, mint Mária a Hit Asszonya, aki közbenjárónk, oltalmazónk, akit úgy szólíthatunk meg, mint a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya. Ő a Bibliából megismert Sion leánya, a Mindenség Királynéja.
 
A  Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya Krisztusnak szolgálva alázatosan és türelmesen vezeti mogyoródi gyermekeit ahhoz a Királyhoz, Krisztushoz, akinek szolgálni felér az uralkodással. Így vezet el mindnyájunkat a keresztségünk teljességére, a királyi szabadság állapotára, ahol már nem uralkodik rajtunk a bűn, mert Krisztus szeretetének szabadságában mindig nyitottan a jóra és a jócselekedetekre élhetünk.
 
A  Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya számtalanszor bizonyította hűségét és szeretetét irántunk: imák sokasága nyert meghallgatást, családokban gyermekek fogantak, betegek nyertek gyógyulást, most pedig mind a mai napig megőrzött bennünket a világszerte több százezer életet követelő vírustól.
Ő már bizonyított, most rajtunk a sor, hogy kifejezve hitünket, szeretetünket, megbecsülésünket, hallgassunk az ő szavára úgy, mint a kánai menyegző szolgái és tegyük meg azt, amit Fia mond. Töltsük meg lelkünk korsóját a bűnbánat által keresztségünk tiszta vizével és kérjük a szeretet csodáját Krisztustól.
 
Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! 
 
Ma eljöttünk, hogy kifejezzük hálánkat mindazokért az égi kegyelmekért, amelyeket a te közvetítésedre Krisztustól kaptunk. Köszönjük, hogy gondod van minden mogyoródira és mindazokra, akik tisztelnek Téged! Továbbra is kérjük oltalmadat és fogadjuk, hogy hűséges és jóravaló gyermekeid leszünk. Amen.
Tovább »

Vissza