Hírek

Nagyheti szertartások rendje

A nagyhéten a korábbi rendelkezések értelmében, melyet a MKPK újból megerősített, minden szertartás sine populo, azaz a hívek részvétele nélkül lesz bemutatva. Azonban lehetőséget adunk a szentáldozásra.

† Nagycsütörtökön 19:30 órától lesz áldoztatás

† Nagypénteken 16:30 órától lehet jönni a Szentsír látogatására és 17:00 órakor lesz áldoztatás és 18:30 óráig lesz nyitva a templom

Nagyszombaton 19:30 órától lesz áldoztatás, a templom 8:00 órától lesz nyitva 13:00 óráig.

Húsvét vasárnapján 9:30 órától lesz áldoztatás és 11:30 óráig lesz nyitva a templom, ahol a kitett Oltáriszentség előtt szentségimádást végezhetnek híveink

Az áldoztatás mindig kint a templom előtti téren történik. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy tegyen eleget az egészségügyi előírásoknak, és tartsa meg a kötelező 1,5 m távolságot. Mindenki viseljen az orrát és a száját teljes egészében eltakaró maszkot, hozzon magával fertőtlenítőt és a szentáldozás előtt fertőtlenítse le a kezeit! Amikor a templom is látogatható, ott is kérjük, hogy minden egészségügyi előírást tartsanak meg kedves híveink.

Tovább »

Szentségimádás és áldoztatás 2021. március 28-án vasárnap

Kedves Mogyoródi Testvérek!

Március 28-án, vasárnap, 8:00 órakor az online szentmise után 9:00 órától kinyitjuk az egész templomot (nem csak a kórus alatt) és kitesszük a legméltóságosabb Oltáriszentséget imádásra. 10:00 órakor a templom előtt megáldoztatjuk híveinket. Az online szentmise alatt megáldott barkából, ami a miséző oltár elé lesz kihelyezve, bárki vihet. A templomot 11:30 órakor bezárjuk, de a kórus alatti rész továbbra is, a szokott módon nyitva marad.

FONTOS!
Az áldoztatás előtt, bűnbánati szertartás keretében általános feloldozásban részesítjük híveinket. Aki ebben részesülni szeretne, úgy készüljön fel, mint a szentgyónáshoz. Azok, akik megkapják az általános feloldozást, az első adandó alkalommal kötelesek elvégezni a szentgyónásukat!!!
Kötelező az egészségügyi előírások megtartása, maszk viselés, kézfertőtlenítő használata áldoztatás előtt illetve az előírt távolság megtartása!
Szeretettel várjuk híveinket!
Nekem már nagyon hiányoztok!

Szeretettel és imával: Miklós atya

Tovább »

Járványügyi rendelkezések az Váci Egyházmegyében

Az alábbiakban közreadjuk az Váci Egyházmegye járványügyi rendelkezéseit.

A Váci Egyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően, összhangban a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezéseivel – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.

2. A már felvett miseszándékok sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.

3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.

4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat.

5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

Vác, 2021. 03. 05.

Marton Zsolt
váci megyéspüspök

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Tovább »

Szent Sebek rózsafüzér és az Úr 17 hozzáfűzött ígérete

Szeretettel ajánljuk a Kedves Testvéreknek imádkozásra a Szent Sebek rózsafüzért.

AZ ÚR ÍGÉRETEI AZOKNAK, AKIK EZT AZ ÁJTATOSSÁGOT GYAKOROLJÁK:

 • A Szent Sebek Rózsafüzérének imádkozása közben minden egyes kiejtett szónál megengedem, hogy egy csepp Vér essen egy bűnös lelkére.
 • Minden alkalommal, amikor felajánlod Atyámnak Isteni Sebeim érdemeit, hatalmas kegyelemben részesülsz.
 • Azok a lelkek, akik töviskoronámat szemlélik itt a földön, Dicsőségem koronái lesznek a Mennyben!
 • Mindent megadok, amit kérsz Tőlem Szent Sebeimre való hivatkozással. Mindent megkapsz az én Szent Vérem érdemeiért, mely végtelen értékű. Sebeimmel és Isteni Szívemmel mindent elnyerhetsz.
 • Sebeimből sarjadnak a szentség gyümölcsei. Ahogy a tégelyben megtisztított arany szebbé válik, úgy a lelkedet és a társaid lelkét be kell helyezned Szent Sebeimbe; ott tökéletesen megtisztultok, mint az arany a kemencében. Mindig megtisztulhatsz Szent Sebeimben.
 • Az Én Sebeim meggyógyítják a te sebeidet. Sebeim elfedik hibáidat. Annak, aki tiszteli Sebeimet, igaz ismeretei lesznek Jézus Krisztusról. Miközben elmélkedsz rajtuk, mindig új szeretet ébred benned. Sebeim minden bűnödet elfedik.
 • Merítsd bele tetteidet a Sebeimbe, és értékesek lesznek. Minden Szent Vérbe merített cselekedet, akár a legkisebb is, önmagában ezáltal végtelen érdemeket szerez, és tetszeni fog Szívemnek.
 • Ha felajánlod Sebeimet a bűnösök megtéréséért, mégha a bűnösök nem is térnek meg, mégis ugyanakkora érdemeket szerzel Isten előtt, mintha megtértek volna.
 • Ha valami problémád van, ha valamitől szenvedsz, helyezd gyorsan Sebeimbe, és enyhül a fájdalom.
 • Ezt az imát gyakran kell ismételni betegek közelében: “Jézusom, bocsáss meg és irgalmazz Szent Sebeid érdemei által!” Ez az ima vigasztalja a lelket és a testet.
 • Az a bűnös, aki a következő imát elmondja, megtér: “Örökkévaló Atyám, felajánlom Neked Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.”
 • Nem lát halált az a lélek, mely Szent Sebeimben hunyt el; hanem részesül a valódi életben.
 • Ez a rózsafüzér ellentmondásban áll az Igazságossággal; mert visszatartja Bosszúmat.
 • Azok, akik alázattal imádkoznak, és akik Szenvedésemen elmélkednek, egy nap majd részesülni fognak Isteni Sebeim dicsőségében.
 • Minél gyakrabban szemléled fájdalmas Sebeimet ezen a földön, annál inkább szemlélheted majd Szent Sebeim dicsőségét a Mennyországban.
 • Azt a lelket, aki életében tisztelte Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, és felajánlotta azokat a Örökkévaló Atyának a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, halála pillanatában a Szent Szűz és az Angyalok kísérik; és a mi Keresztrefeszített Urunk ragyogó dicsőségében fogadja őt és megkoronázza.
 • A Szent Sebek Rózsafüzérének imádkozása szakadatlan győzelmet hoz az Egyház számára.

A RÓZSAFÜZÉR ELIMÁDKOZÁSA:

Keresztvetés

Keresztre:

Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk,

– légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas! Ámen.

Bevezető:

(nagy, önálló szemre)

Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus szent Sebeit,

– hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

kis szemre:

Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten

– irgalmazz nekünk és az egész világnak. Ámen.

kis szemre:

Kegyelmezz és irgalmazz nekünk, Jézusunk a jelen veszedelemben,

– födj be minket drága szent Véreddel és rejts el szent Sebeidbe. Ámen.

kis szemre:

Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat

– a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.

Tizedekre:

(nagy, önálló szemre)

Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus szent Sebeit,

– hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

Kis szemekre (10x):

Jézusom, Szent Sebeid érdemei által

– bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

Záró ima (3x):

Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat

– a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.

Keresztvetés

Tovább »

"Hints meg engem izsóppal és én tiszta lélek leszek"; (Zsolt 50,9)

KATOLIKUS LÉLEK!

Ne nézz a szenteltvízre azzal a fölényes gondolattal, hogy ennek használata a múlt üres szokása, mely a mai modern emberhez már nem méltó.
De helytelenül értékelve babonás varázserőt se tulajdoníts neki. Ha az egyház szándéka szerint használod, sok kegyelemnek és lelki megújhodásnak lehet a forrása.

A SZENTELTVÍZ megszentelt dolog, vagyis SZENTELMÉNY, mely a megszentelés erejénél fogva nemcsak külső jelképe a belső lelki megtisztulásnak, hanem ennek előkészítője és segítője is. Ha hittel és az egyház szellemében használjuk, természetfeletti javakat közvetíthet számunkra: a gonosz lelket tőlünk távol tartja, és különböző segítő kegyelmeket hozhat létre. 

Így értékeld és használd a szenteltvizet, mellyel hitedről, ősi keresztény szokásunk megbecsüléséről teszel bizonyságot. 

MIKOR HASZNÁLJUK?

– keresztvetéskor,
– ha a templomba lépsz,
– ha onnan távozol,
– lefekvéskor,
– betegségben (haldoklónál)
– és főképpen kísértés idején.

MINDEN KATOLIKUS HÁZNÁL LEGYEN SZENTELTVÍZ!

A NAPKELETI BÖLCSEK HÓDOLTAK A NAGY KIRÁLY ELŐTT...
SZENTMISÉRE ŐT IMÁDNI TI IS JÖJJETEK!

2021. január 06-án (szerdán) 8.30-kor és 18 órakor lesz szentmise a templomunkban.

Tovább »

Újévi felajánlás

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Az Új Esztendő első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerhessük szent Fiad kegyelmi támogatását.

Alázattal szemléljük Istenanyaságodat, azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te aki, végig kísérted szent fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt, Jézust hallgatva, utolsó szavaival, az ő lelki végrendeletében téged rendelt mindnyájunk égi édesanyjává. Kérünk, téged édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Tovább »

Krisztusban szeretett Testvérem!

„Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek.

Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.”(Luk 2)

Az idei karácsony más, mint a többi. Nem szoktunk hozzá ilyen körülményekhez. Megszoktuk, hogy oda megyünk és akkor, amikor akarunk. Azt szeretjük, ha a dolgok úgy történnek, ahogy mi szeretnénk. Az élet nagyon sok területét el sem tudjuk képzelni a saját irányításunk nélkül. És íme, jön egy járvány, megtöri emberi akaratunk erejét, felülír minden elképzelést és sarokba szorítja nem csak a hétköznapjainkat, hanem az ünnepeinket is.

Szent József és a Boldogságos Szűzanya ugyanígy ki voltak szolgáltatva a történelem eseményeinek. A népszámlálás felülírta elképzeléseiket és akár tetszett, akár nem, menniük kellett, Názáretből Betlehembe. Olyan volt az útjuk, mint most nekünk az adventünk. Nehézségekkel és megpróbáltatásokkal teli. Amikor megérkeztek nem találtak szállást és egy barlangistállóba kényszerültek a város szélén. Akárcsak mi, akik keressük a régi megszokott dolgainkat, helyeinket amelyekben otthonosan érezzük magunkat, de nem találjuk sehol. A Szent Család ebben a rendkívül kiszolgáltatott helyzetben tapasztalja meg Isten jóságát és megkapja a kilenc hónapja várt ajándékot: Mária megszüli gyermekét, az Isten egyszülött Fiát, az Üdvözítő Jézus Krisztust, aki olyan örömet hoz magával, ami minden emberi keserűséget és fájdalmat, megpróbáltatást és küzdelmet elfeledtet. Most mi is egy ilyen karácsonynak vagyunk a részesei. Olyan ünneplés az idei, amelyben Jézus érkezik meg hozzánk, hogy boldogsággal és örömmel ajándékozzon meg minket. Most a betlehemi egyszerűséget átélve alkalmunk van Máriával és Józseffel, a pásztorokkal és a Bölcsekkel együtt a Világmindenség Királyának, a megszülető Jézusnak örülnünk. Az idei karácsonyon a születendő Gyermek nagy igazságot hoz magával mindnyájunk számára: bármi is történjen, bárhogy is történjen, még ha a világ eseményei is ellenünk fordulnak az Isten, akkor is, mindenhol és mindenben velünk van és soha nem hagy el minket! Ha ezt nyitott szívvel, hittel, reménnyel és szeretettel fogadjuk el Tőle, akkor olyan boldogságnak lehetünk a részesei, amely boldogság felülmúl minden emberi várakozásunkat! Olyan esztendő az idei, amelyben visszatérhetünk Karácsony igazi titkához, Jézushoz.

Veletek együtt élem át az ünnepek alatt a megszokott családi közösség hiányát és mindenben együtt érzek Mindnyájatokkal. Mégis, minden külső nehézség ellenére, azt kívánom, hogy ez az idei Karácsony legyen életünk legboldogabb Karácsonya, amelyben közösen, szerényen bár, de együtt élhetjük át az Isten testvéri közelségét és mindent legyőző szeretetét, azt, hogy hozzánk érkezett az Úr, aki közösséget vállat velünk emberekkel az élet terheiben!

Szeretettel hívlak és még nagyobb szeretettel várlak Mindnyájatokat templomunkba a Jézussal való találkozás közös örömének a megélésére:

 • 2020. december 25-én 0:00 órakor az éjféli szentmisére,
 • 2020. december 25-én 7:00; 8:30; 10:30, órai szentmisék egyikére, (este nincs szentmise)
 • 2020. december 26-án 9:30; 10:30 órakor ünnepi szentmisére

A karácsony elmúltával, a közelgő Új Esztendőre krisztusi örömmel adom papi áldásomat Mindnyájatokra!

Mogyoród, 2020. Karácsonyán.

Keresztény reménnyel minden nap imádkozom érettetek a Mogyoródi Madonnához, a Békesség Asszonyához:

Tóth József Miklós
plébános

 

Tovább »

Tóth József Miklós: Az elmaradt harangszó

Darócziék ott laktak az emelkedő után, a falu közepén. Gangos, hosszú folyosós, szép és rendezett portájuk volt. A házuk jobb végében állt a falu haranglábja, ahová csak Kiss Gyuszinak a harangozónak volt kulcsa.

Nem emlékszem rá, hogy Darócziékat, Pista bácsit és Mariska nénit valaha is láttam volna fiatalnak. Már régóta ugyanolyanok voltak. Mindig valami belső béke és nyugalom áradt belőlük. Az öreg szemének sarkában ott mosolygott a huncutság, amivel bennünket, gyerekeket mindig el tudott varázsolni és meg tudott viccelni. Mariska néni pedig soha nem engedett el minket anélkül, hogy egy pogácsát, vagy egy szelet kalácsot ne dugott volna a zsebünkbe. Szerettük őket! Húsvétkor ott kezdtük a locsolást, és karácsonykor a füstösmise után oda mentünk, mint ahogy a pásztorok mentek, ünnepeket kívánni. Énekeltünk és kántáltunk. Kezdtük azzal, hogy:
Szállj a földre szárnyat öltve Gábor angyalom,
Óra kondul, jóra fordul földi siralom.
Názáretben szép Szüzecske, neve Mária,
kebelébe költözött be az Isten fia.
És végül befejeztük, csak úgy harsogva, vígan, őszintén, szívünk harsány örömével, hogy:
Krisztus Jézus született örvendezzünk,
Néki öröméneket zengedezzünk.
Dávidnak véréből, tiszta Szűz méhéből
Született Krisztus nékünk!

Tovább »

Fotópályázat

A Mogyoródi Szent Mihály Főangyal plébánia pályázatot hirdet családok és házaspárok számára.
A pályázat keretében egy családi képet kell készíteni a plébánia udvarán lévő betlehemnél, úgy, hogy a betlehem is látható legyen.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az esemény nyilvános megosztásra kerüljön a pályázó facebook oldalán.
Az elkészült fotókat az egyházközség facebook oldalán keresztül várjuk üzenetben beküldve, melyeket feltöltünk az egyházközség oldalára.
Az első helyen az végez, aki a legtöbb lájkot kapja. Az első díj egy betlehem. Minden résztvevő ajándékot kap.
Beküldési határidő: 2020. december 15. 24:00 óráig
Eredményhirdetés: 2020. december 25. 10:30 órai szentmise.
Várjuk a pályázati fotókat!

Tovább »

Advent első vasárnapja

Krisztusban szeretett Testvéreim!

A mai ember sokat utazik. Jól tudja, hogy az utazásra fel kell készülnie. Hogy útja biztosított legyen, hónapokkal az utazás előtt ellenőriznie kell az útlevelének érvényességét, tájékozódnia kell, hogy ahová utazni kíván, milyen egészségügyi feltételek vannak, esetleg milyen oltásokat kell beadatnia magának, tájékozódik az aktuális deviza neméről, és át kell gondolnia csomagja tartalmát, hogy milyen ruhákat visz magával. Amennyiben pedig az úton autót is használunk, még a közlekedési szabályokról is tájékozódnunk kell. Ha pedig már mindet össze pakolt, még némi ajándékot is visz magával barátainak, vagy éppen szállásadójának.

Amikor belépünk az adventi időbe, valahogy így, egy utazás lázas készülődésével készülünk a Krisztussal való találkozásra. Az úti okmány, mely segíti ezt az utazást, és belépést biztosít Isten Országába, a keresztlevelünk.

Tovább »

Vissza