A templombúcsú ünnepén ismét átadásra került a Szent Mihály Főangyal-Díj (2023.09.24.)

A Mogyoród Szent Mihály Főangyal-díj a Szent Mihály Templomért Alapítvány által alapított elismerés, kiírása szerint, olyan személyeknek adományozható, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel tesznek tanúságot hitük és az egyházközösségünk mellett.

Ebben az évben egy hölgy kapja a jeles díjat, amely egy színezüst érem, egyik oldalon a mogyoródi templom Szent Mihály képével, a másik oldalon a díjazott nevével és az évszámmal. 

Az érem mellé ezüst kitűző is jár a díjazottnak, a Templom sziluettjében mutatkozó Szent Mihály ábrázolással.

Díjazottunk 1944.08.06.-án vallásos családba született. Édesanyja példa volt számára a szalézi lelkület megélésében. Ő maga is a szalézi munkatársak oszlopos tagja. A szalézi lelkiség elköteleződést jelent a küldetésben, nagylelkűen és lelkesen, életének egésze példázza ezt. Édesapja különösen sokat tett templomunk szépítéséért. Asztalos mestereként keze munkáját dicséri az orgona bútorzata, a korábbi oltár, és a lányok oldalán a gyóntatószék. Munkája a sekrestyében és az orgona körül is megtalálható.

Szülei példájának nyomán templomunk és közösségeink folyamatosan számíthatnak támogatására.

1992. december 8-án érkeztek Mogyoródra a segítő Szűz Mária Leányai, ez a Don Bosco Nővérek házának alapítási éve. Díjazottunk kezdetektől részt vesz az alapítvány munkájában, az alapítvány kuratóriumának tagja és a gazdasági ügyek intézője. Tudására minden esetben támaszkodhat az alapítvány. Férje oroszlánrészt vállat a Don Bosco ház építésének támogatásában. Településünk iránti elkötelezettségük házaspárként is kiemelkedő.

Csendben és önzetlenül adott adományaikkal segítették egyházközösségünk fejlődést.

1998 óta az Egyháztanács tagja, amelynek keretében a jegyzőkönyvek vezetői feladatait is végzi.

Kántoratya emlékére rendezett kiállítás szervezésében oroszlánrészt vállalt. Ez mellett az Ars Sacra fesztivál keretében megszervezte az egyházközösség kincseinek kiállítását, mely során egyházi dokumentumok, miseruhák, szentségtartók kerültek bemutatásra.

Közel 5 évig házuk előtt vállalta az úrnapi sátor készítését és díszítését.

A család nyomdája hosszú évek óta több egyházi kiadvány megjelenésében nyújt segítséget, kiemelkedik az ostyahordó versek nyomtatása és az ostya sütésben nyújtott áldozatos támogatás.

Elismertünk a kultúra és a hagyományok őrzésében is kiemelkedik. Egyházi és falusi hagyományokban is otthonosan mozog. A Mogyoródi Madonna ünnepeken is büszkén magára öltötte a legszebb viseletünket.

Művelt, olvasott személy, aki elkötelezett magyarságtudattal rendelkezik.

Évtizedeken át tartó áldozatos munkájáért hálánk és köszönetünk kifejezéseképpen a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján 2023-ban Kamarás Lajosné, született Nagy Terézia Szent Mihály Főangyal-Díj kitüntetésben részesül.  
Vissza