Szent Mihály Főangyal-díj - 2022.

Egyházközségünk 2022. szeptember 25-én ünnepelte Szent Mihály főangyalt és továbbra is kérte védelmét és oltalmát a község minden tagjára. 

A több éves hagyományhoz hasonlóan az idei évben is a szentmise végén került sor a Szent Mihály Főangyal-Díj átadására, melynek előkészületei most is titokban zajlottak. 
A díjat a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány alapította azzal a szándékkal, hogy mindazokat, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel kitűnnek a hívek sorából, elismerésben részesüljenek.  Ebben az évben egy fő részesült kitűntetésben. Az idei évben is egy olyan személy kapta a Szent Mihály Főangyal-díjat, akiről elmondható, hogy szívvel-lélekkel szolgálja az egyházközség életét. A fő szolgálata mellett, a legkülönbözőbb feladatok megoldásában is kiveszi a részét. Testvérünk 1967-ben, Budapesten látta meg a napvilágot szülei és két idősebb testvére örömére. Egészen fiatalon kezdett szolfézst, zongorát, orgonát tanulni a kántoruktól. Még csak 14 éves, amikor bekerül a budapesti Központi Kántorképzőbe. Ezzel párhuzamosan látszerész szakmát szerez és 10 éven keresztül az Ofotértban dolgozik, ahol kamatoztatja ezt a tudását is. A Jóistennek tervei voltak vele, így megismerkedett főnökének testvérével, Tamási József plébános atyával, aki bizonyára segítette őt a lelki formálódásban, valamint az egyházi életben való tájékozódásban. Munka mellett leérettségizett, majd Lisznyay Mária és Kopeczky Alajos készítette fel őt a főiskolai felvételire. Időközben elvégezte az Országos Magyar Cecília Egyesület hároméves kántor-továbbképző tanfolyamát. 15 éves kora óta sok budapesti templomban végzett kántori szolgálatot, például Pestlőrincen, a Haller-téren, a Mátyás-templomban, a Megyeri szaléziaknál és a budai ferenceseknél. Több kórus orgonakísérőjeként játszott német, olasz, dán, svéd, spanyol és angol hangverseny-körutakon, fesztiválokon. Szorgalmát, elhivatottságát és kitartását bizonyítja, hogy körülbelül 20 esztendőn át volt magántanuló zeneelmélet, zongora, orgona, magánének tárgyakból magyar művészeknél. A mi szempontunkból különösen fontos pont az életében a kétéves karnagyképző elvégzése, hiszen itt osztálytársa volt Varga László atya, aki az akkori plébánosunk, Máthé György atya figyelmébe ajánlotta az ifjú tehetséget. Így került Mogyoródra, 1992 áprilisában. Nagyon hálás a mennyei Atyának azért, hogy két éven keresztül, mint „kölyök kántor” Kántoratya mellett megtanulhatta a mogyoródi egyházközség hagyományait. 2001-ben ének-zenetanári diplomát szerzett az akkori Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. Alapító tanára a váci kántorképzőnek, ahol orgonát tanított, és így sokaknak egyengette az útját a kántori szolgálat felé. Itt, a mogyoródi egyházközségben is sokakat segített zenei tudásának elmélyítésében. Az elmúlt harminc évben rendíthetetlen hűséggel, óriási szakmai tudással, humorral és vidáman végezte a kántori szolgálatot, vezette és vezeti most is a Falka József Kórust. Folyamatosan tanul és gyakorol, koncerteket ad számos templomban, így a mi templomunkban is. A fóti zeneiskolában is azon fáradozik, hogy az új nemzedék megszeresse a zenét, ami nélkülözhetetlen az érett és egészséges személyiség kibontakoztatásában.

Egyházközségünkben végzett szolgálatának 30. jubileumi évében, a Mogyoródi Szent MIhály Templomért Alapítvány Kuratóriumának döntése értelmében 2022-ben, Jakab László kántor-karnagy úr kapta meg a Szent Mihály Főangyal díjat.

Ad multos annos!

Isten tartsa meg áldásos szolgálatában számos boldog éven át!


Vissza