Megújult a templom főbejárati főlépcsője

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal segítették, hogy templomunk főbejárati főlépcsője teljes egészében megújuljon. 
A beruházást a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány finanszírozta, melynek kivitelezési költsége 3.039.199,- Ft volt.

Az elkészült lépcsőket Tóth József Miklós plébános atya 2021. július 25-én áldotta meg.

P: Az Úr a mi segítségünk. 
H: Aki az eget és a földet alkotta.
P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

Könyörögjünk.
Kérünk Urunk, hogy szent neved segítségül hívásával áldd meg ezeket a most elkészült lépcsőket az †Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mindazok, akik ezeket használva érkeznek meg szent templomodba szent színed elé, lélekben is közelebb jussanak hozzád: imádságaik meghallgatásra, jóra való törekvésük pedig segítségre találjon szent Fölséged előtt. Tartasd meg őket a hitben, tanítsd őket szent igéddel, tápláld az örök élet Kenyerével, gyógyítsd a bűnbánat szentségével erősítd szívüket a szentségek kegyelmeivel, oltalmazd és védd meg mindnyájukat a sátán gonosz kísértéseitől. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.
Amen.
Vissza