Szent Mihály Főangyal - Díj

2021. szeptember 26-án, eme gyönyörű napsütéses napon a zsúfolásig megtelt templomban összegyűltek az egyházközség tagjai, hogy ünnepeljék Szent Mihály főangyalt és továbbra is kérjék védelmét és oltalmát. 

Hugyecz János plébános atya ünnepi homíliájában kiemelte: A Jelenések könyvében arról hallottunk, hogy küzdelem támadt a mennyben, ahol Mihály és angyalai küzdenek az őskígyóval, vagyis a gonosszal és angyalaival. Ez az ún. szellemi harc ma is zajlik a jó és a rossz között, és nem tudjuk kivonni magunkat ebből a küzdelemből. Döntenünk kell, hogy melyik oldalra állunk. Itt nincs arany középút. A világnézeti semlegesség a sátán egyik legnagyobb hazugsága. Vagy Isten oldalán harcolunk Szent Mihály főangyal vezetésével, vagy a gonosz oldalára állunk. A gonoszról így tanít az Úr Jézus: „a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (Jn 10,10a). A gonosz el akarja rabolni az örömünket, a békénket, a házassági és családi egységet és az önzetlen szeretetet. Szent Mihály neve (héberül: mik ha Él?) azt jelenti: ’ki olyan, mint az Isten?’ Gondolkodjunk el azon, hogy ki olyan jó, ki olyan irgalmas és ki olyan szép, mint az Isten? Szent II. János Pál pápa is sokat beszélt a szellemi küzdelemről. Ő így fogalmazott: „a világban a halál kultúrája és a szeretet civilizációja áll szemben egymással.” Nekünk ez utóbbit kell építenünk azáltal, hogy az önzetlen és irgalmas szeretet tetteit gyakoroljuk a mindennapokban.

A több éves hagyományhoz hasonlóan az idei évben is a szentmise végén került sor a Szent Mihály Főangyal-Díj átadására, melynek előkészületei most is titokban zajlottak és mind a díjazottak, mind a közösség tagjai számára meglepetés volt. 

A díjat a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány alapította azzal a szándékkal, hogy mindazokat, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel kitűnnek a hívek sorából, elismerésben részesüljenek.  

Ebben az évben ketten kapták meg ezt a jeles díjat, mely egy színezüst érem, egyik oldalán a mogyoródi templom Szent Mihály képével, a másik oldalán a díj- és a díjazott nevével és az évszámmal. Az érem mellé ezüst kitűzőt is kaptak a díjazottak, a Templom sziluettjében mutatkozó Szent Mihály ábrázolással.

Az a bölcsesség pedig, amely felülről származik, először is szemérmes, azután békeszerető, szerény, engedékeny, telve van irgalommal és jó gyümölcsökkel (…) (Jakab 3.17)

Az idei két díjazott egy boldog házaspárt alkot, akiknek önzetlen és áldozatos munkájuk a mogyoródi katolikus egyházközség életében hosszú évtizedekre, egészen Büdi Ferenc plébános atya idejére nyúlik vissza.

Díjazottunk női tagja a Kántorostya-sütés kiemelkedő alakja. Közel 50 éven át naponta akár 4-5 órán át is teljesítette ezt a szép szolgálatot. Kora ellenére a kerti munkák végzésében ma is aktívan részt vesz, a templom és plébánia takarítási munkálatainak egyik fő motorja. Az egyházközség környezetét olyan gondossággal tartja tisztán és szépítgeti, mintha az a saját otthona, környezete lenne. Majd harminc éven át főzött az egyházközség rendezvényeire, programjaira, és csaknem két évtizedig az Oratóriumban lévő gyerekeknek is sok örömet szerzett főztjeivel. A liturgia méltó bemutatásához évtizedek óta részt vesz a templom terítőinek gondozásában és cseréjében is. Folyamatos lelki fejlődésre való igényét is mutatja, hogy nem csak a vasárnapi, hanem a hétköznapi szentmiséknek is állandó résztvevője.

Díjazottunk férfi tagja több, mint 30 évig volt az Egyháztanács egyik meghatározó személye. Számos fizikai munkában tevőlegesen is részt vett, mint például a templom támfal és az óvoda újjáépítése, a hittanterem bővítése, a Lourdes-i barlang készítése, az udvar térkövezése, valamint a templom fűtésének korszerűsítési munkálatai. Hosszú éveken át – családtagjait is bevonva – nagy gondossággal készítette elő az Úrnapi sátrakat. Szívügye volt továbbá a temető rendezése és tisztántartása is. Mindemellett – különösen a nagy ünnepeken – segédkezett a liturgia előkészítésében és koordinálásában is.

A pár 55 éve él együtt boldog házasságban. Az élet két gyermekkel, 8 unokával és eddig 8 dédunokával ajándékozta meg őket. Gyermekeiket az Isten szeretetére és a Szűzanya tiszteletére tanították.
Tevékenységüket mindig példamutatóan és az Úristentől kapott talentumaiknak megfelelően végezték.
Munkájukat egész életükön át csak a háttérben, az emberek elismerésének keresése nélkül, csendben, szívből, végtelen alázattal és az Isten szolgálatára tették.
Máté evangéliumának szellemében mindig ügyeltek arra, hogy a jót ne az emberek szeme láttára, elismerő pillantásaira, hanem kizárólag Isten dicsőségére és az Ő kedvére tegyék.
Szolgáló tevékenységük mottója talán ez is lehetne: „Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges.” (Charles Dickens)

Mérhetetlen számú szívből jövő cselekedeteikért és évtizedeken át tartó áldozatos munkájukért hálánk és köszönetünk kifejezéseképpen a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2021. évben Szent Mihály Főangyal-Díj kitüntetésben részesül Sleisz Pál és kedves felesége Sleisz Pálné, született Szalay Magdolna.

Kívánjuk, hogy Isten még sokáig tartsa meg őket erőben és egészségben közösségünk és családjuk számára. A Mindenható szeretete és áldása, valamint a Szűzanya oltalma kísérje őket életük minden napján.
Vissza