Adománygyűjtés a Szent Mihály-templom külső lépcsőinek felújítására

Krisztusban Szeretett Testvérünk!

A Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány 2018. nyarán Reményik Sándor, erdélyi magyar költő „Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát!” idézetével kezdte meg az adománygyűjtést a Szent Mihály Főangyal Templom tetőszerkezetének felújítására, mely sok jószándékú ember nagylelkű adományának is köszönhetően megvalósításra került.

A korábbi beszámolóinkból látható, hogy az Alapítvány oroszlánrészt vállal templomunk felújítása és megóvása terén.

Következő tervünk a Szent Mihály-templom külső lépcsőinek felújítása. A templom négy irányból, egyaránt jelentősen leromlott állapotú feljáraton keresztül közelíthető meg. A lépcsők a templom bővítésének idejében készültek, az 1900-as évek első évtizedében. Rossz állapotuknak fő oka, hogy a csapadékvíz alámosta azokat, így nemcsak a járófelület cseréje, hanem az alépítményi tartószerkezetük átépítése is szükségessé vált. Terveink szerint a restaurálás – a munka volumene és költsége miatt – négy ütemben kerül majd kivitelezésre. Az előzetes felmérésekből látható, hogy a kivitelezés – különösen a műemléki megkötések miatt – a 10 millió forintot is megközelíti.

Az Alapítvány 2020. évben elkészíttette a felújításra vonatkozó engedélyezési tervet, mely a Váci Egyházmegye jóváhagyását már megkapta, jelenleg az Örökségvédelmi Hivatal engedélyezési eljárása van folyamatban.

Az első - és egyben a legköltségesebb - ütem az idei év első felében kerül kivitelezésre.

A lépcsők felújítását teljes egészében az Alapítvány fogja finanszírozni.

Természetesen a későbbiekben a felújításra vonatkozóan pályázat is benyújtásra kerül, de a tetőfelújításhoz kapott támogatás miatt ennek eredményességi esélye nagyon csekély.

Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy amennyiben a lépcsőfelújítás költségeihez Ön is szeretne hozzájárulni, úgy adományát az alábbi számlaszámra várjuk, mely átutalással, vagy a Takarék Bankban történő készpénzes befizetéssel is teljesíthető.

Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány
Számlaszám: 66000059-10059160

Amennyiben felajánlását személyesen szeretné átadni az Alapítvány részére, úgy kérjük, hogy ezirányú igényét Hrágyel Ágnesnek (Tel: 30 842 81 99), vagy Hajnal Margitnak (Tel: 30 799 0031) vagy Németh Dánielnek (Tel: 30 418 8118) vagy Mikleczné Juhász Borbálának (Tel: 70 570 9193) szíveskedjen jelezni. Telefonos elérhetőségeinken hétköznap 16 óra után, vagy hétvégén vagyunk elérhetőek.  

Tudjuk, hogy a járvány több családot nehéz helyzetbe hozott, sajnos sokak érintettek voltak megbetegedés, vagy akár tragikus haláleset tekintetében. Továbbra is imádkozzunk az elhunytjaink lelki üdvéért, a járvány elvonulásáért, de fontos, hogy hálát adjunk a betegek gyógyulásáért, egészségünkért és megélhetésünkért.

Bízunk abban, hogy idén nyáron egy új kezdetnek nézünk elébe, és szilárd alapokon építhetjük falunk és egyházközségünk jövőjét. Ezért kérjük, amennyiben lehetősége van rá, adományozással is adjon hálát az Úristennek, hogy e módon is kifejezhesse iránta való elköteleződését.

Építsük együtt az Isten házához vezető lépcsőket!

Minden hozzájárulást hálás szeretettel előre is köszönünk! Isten szeretete kísérje életének minden napján!

Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriuma
Vissza