Krisztusban szeretett Testvérem!

„Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek.

Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.”(Luk 2)

Az idei karácsony más, mint a többi. Nem szoktunk hozzá ilyen körülményekhez. Megszoktuk, hogy oda megyünk és akkor, amikor akarunk. Azt szeretjük, ha a dolgok úgy történnek, ahogy mi szeretnénk. Az élet nagyon sok területét el sem tudjuk képzelni a saját irányításunk nélkül. És íme, jön egy járvány, megtöri emberi akaratunk erejét, felülír minden elképzelést és sarokba szorítja nem csak a hétköznapjainkat, hanem az ünnepeinket is.

Szent József és a Boldogságos Szűzanya ugyanígy ki voltak szolgáltatva a történelem eseményeinek. A népszámlálás felülírta elképzeléseiket és akár tetszett, akár nem, menniük kellett, Názáretből Betlehembe. Olyan volt az útjuk, mint most nekünk az adventünk. Nehézségekkel és megpróbáltatásokkal teli. Amikor megérkeztek nem találtak szállást és egy barlangistállóba kényszerültek a város szélén. Akárcsak mi, akik keressük a régi megszokott dolgainkat, helyeinket amelyekben otthonosan érezzük magunkat, de nem találjuk sehol. A Szent Család ebben a rendkívül kiszolgáltatott helyzetben tapasztalja meg Isten jóságát és megkapja a kilenc hónapja várt ajándékot: Mária megszüli gyermekét, az Isten egyszülött Fiát, az Üdvözítő Jézus Krisztust, aki olyan örömet hoz magával, ami minden emberi keserűséget és fájdalmat, megpróbáltatást és küzdelmet elfeledtet. Most mi is egy ilyen karácsonynak vagyunk a részesei. Olyan ünneplés az idei, amelyben Jézus érkezik meg hozzánk, hogy boldogsággal és örömmel ajándékozzon meg minket. Most a betlehemi egyszerűséget átélve alkalmunk van Máriával és Józseffel, a pásztorokkal és a Bölcsekkel együtt a Világmindenség Királyának, a megszülető Jézusnak örülnünk. Az idei karácsonyon a születendő Gyermek nagy igazságot hoz magával mindnyájunk számára: bármi is történjen, bárhogy is történjen, még ha a világ eseményei is ellenünk fordulnak az Isten, akkor is, mindenhol és mindenben velünk van és soha nem hagy el minket! Ha ezt nyitott szívvel, hittel, reménnyel és szeretettel fogadjuk el Tőle, akkor olyan boldogságnak lehetünk a részesei, amely boldogság felülmúl minden emberi várakozásunkat! Olyan esztendő az idei, amelyben visszatérhetünk Karácsony igazi titkához, Jézushoz.

Veletek együtt élem át az ünnepek alatt a megszokott családi közösség hiányát és mindenben együtt érzek Mindnyájatokkal. Mégis, minden külső nehézség ellenére, azt kívánom, hogy ez az idei Karácsony legyen életünk legboldogabb Karácsonya, amelyben közösen, szerényen bár, de együtt élhetjük át az Isten testvéri közelségét és mindent legyőző szeretetét, azt, hogy hozzánk érkezett az Úr, aki közösséget vállat velünk emberekkel az élet terheiben!

Szeretettel hívlak és még nagyobb szeretettel várlak Mindnyájatokat templomunkba a Jézussal való találkozás közös örömének a megélésére:

  • 2020. december 25-én 0:00 órakor az éjféli szentmisére,
  • 2020. december 25-én 7:00; 8:30; 10:30, órai szentmisék egyikére, (este nincs szentmise)
  • 2020. december 26-án 9:30; 10:30 órakor ünnepi szentmisére

A karácsony elmúltával, a közelgő Új Esztendőre krisztusi örömmel adom papi áldásomat Mindnyájatokra!

Mogyoród, 2020. Karácsonyán.

Keresztény reménnyel minden nap imádkozom érettetek a Mogyoródi Madonnához, a Békesség Asszonyához:

Tóth József Miklós
plébános

 
Vissza