Advent első vasárnapja

Krisztusban szeretett Testvéreim!

A mai ember sokat utazik. Jól tudja, hogy az utazásra fel kell készülnie. Hogy útja biztosított legyen, hónapokkal az utazás előtt ellenőriznie kell az útlevelének érvényességét, tájékozódnia kell, hogy ahová utazni kíván, milyen egészségügyi feltételek vannak, esetleg milyen oltásokat kell beadatnia magának, tájékozódik az aktuális deviza neméről, és át kell gondolnia csomagja tartalmát, hogy milyen ruhákat visz magával. Amennyiben pedig az úton autót is használunk, még a közlekedési szabályokról is tájékozódnunk kell. Ha pedig már mindet össze pakolt, még némi ajándékot is visz magával barátainak, vagy éppen szállásadójának.

Amikor belépünk az adventi időbe, valahogy így, egy utazás lázas készülődésével készülünk a Krisztussal való találkozásra. Az úti okmány, mely segíti ezt az utazást, és belépést biztosít Isten Országába, a keresztlevelünk.Az oltások, amik szükségesek a biztonságos utazáshoz a szentségek, amelyek úgy óvnak bennünket a bűntől, ahogy az oltóanyag a betegségtől.
Isten országában az aktuális deviza, amellyel fizetni tudunk, nem más, mint a szeretetcselekedetek, amelynek váltó pénze az önzetlen jóság.
A csomagunkba, melyben ott kel, hogy legyen a mindig aktuális öltözék, minden helyzetre megfelelően, magunkkal kell vinnünk a menyegző köntösünket, a megszentelő kegyelem hófehér ruháját, mert e nélkül nem léphetjük át az Ország határát.
A közlekedési szabályok pedig Isten Országában a Tízparancsolat isteni útmutatásai a biztonságos és balesetmentes megérkezéshez. És ne feledkezzünk meg az ajándékokról sem, melyek az irgalom, a megbocsátás, egymás üdvösségének szolgálata, és nem utolsó sorban a minőségi idő.

Most amikor az új egyházi évben útnak indulunk, így kell bekészítenünk az úti csomagunkat ahhoz, hogy a megérkezésünk örömteli legyen.

A várakozáshoz, mely felidézi számunkra a történelemben élő emberiség várakozását az Üdvözítő után, de egyben Mária anyai várakozását is megjeleníti, minőségi időre van szükség. Ahogy egy édesanya már gyermeke születése előtt kiépíti bensőséges kapcsolatát a méhében rejlő, számára még ismeretlen, de létező magzattal, úgy kell nekünk is kiépíteni a kapcsolatunkat a számunkra ismeretlen időben érkező Krisztussal.
Ennek a kapcsolatépítésnek kell, hogy legyenek jelei az életünkben. A bensőséges beszélgetés, a megszólítás, a rá figyelés, amit mi imádságnak nevezünk, és amely megőriz bennünket az Eucharisztiának; illetve a szentmise, ahol egyesülünk az Oltáriszentség vételében Jézussal, és attól a pillanattól, már maga az Úr imádkozik bennünk és általunk.
Fontos tehát, hogy ezekre az alkalmakra időben érkezzünk meg, azaz legyünk rá felkészülve.
A szentmise előtt már tíz-tizenöt perccel legyünk ott a templomban, hogy az Úr, mint egy szolgálatkész ruhatáros lesegítse rólunk a világ zajának mérhetetlenül kényelmetlen és szorító kabátját,  levegye fejünkről a gondjaink önmarcangoló kalapját, megkínáljon bennünket hellyel az Ő titokzatos testének közösségében, és mi átadhassuk neki a vendéglátónak kijáró, az egész héten számára gyűjtögetett ajándékainkat és így már felkészülve üljünk ahhoz az ünnepi asztalhoz, amelyen testét és vérét kínálja számunkra az örök élet eledeleként.

Ezt a szemléletet erősíti bennünk Izajás, aki a mai olvasmányban lehulló falevélhez hasonlít bennünket, amelyet a bűn forgó szele sodor. És bárha így is van, mégis van remény: Isten ugyanis Atyánk, Megváltónk és Megszentelőnk.
Néha magunkon vagyunk tanúi annak, hogy idegen helyen eltévedünk. Pál apostol ezért írja a Korintusi híveknek, hogy legnagyobb kincsünk a hit, mely, mint az iránytű mindig utat mutat számunkra az élet útvesztőiben. Becsüljük meg tehát, és éljünk hitünk szerint, értékelve ennek az isteni ajándéknak a nagyságát és fontosságát.
Az evangéliumban pedig Jézus ad tanítást a folytonos készenlétre. Arra buzdít mindnyájunkat, hogy legyünk készen Isten akaratának teljesítésére, mert így leszünk méltók a vele való találkozásra.

Most amikor elindulunk karácsony felé, nézzük meg, vajon hogyan áll a készületünk, mindenre volt-e gondunk, mi hiányzik még?
Kívánom, hogy az elkövetkező időszak teljék a minőségi idő bölcs felhasználásával, és a lélek útjának előkészítésével, hogyha váratlanul megérkezik az Úr, akkor is ébren találjon bennünket. 

Amen.


Vissza