Közös hálaadás a papság kegyelméért – Szent Mihály Főangyal-díjat kapott Beer Miklós püspök

2018. június 24-én vasárnap több százan gyűltek össze Mogyoródról, Budapestről, Csitárból, Esztergomból, Őrhalomból, a mogyoródi Szent Mihály Főangyal templomban, hogy közösen, szentelő püspökükkel Beer Miklós püspök atyával adjanak hálát a Váci Egyházmegye tíz éve szentelt papjaiért.
A szentmise megható megemlékezéssel kezdődött, melyben a főpásztor és a paptestvérek rövid imádság kíséretében fejet hajtottak a nemrég tragikusan elhunyt Bakonyi János kókai plébániai kormányzó képe előtt, majd ezt követve köszöntötték a Nápolyból érkezett Mogyoródi Madonnát a Békesség Asszonyát.

A szentmise elején a helyi Laura Vicuna óvodásai gyönyörű verssel fogadták Miklós püspököt és a szentelési évfordulójukat ünneplő atyákat.

A főpásztor homíliájában rámutatott, arra hogy nem csak a papoknak, hanem minden embernek az életében milyen fontossággal bír a hivatás, az, hogy ennek megélése az életszentség alapja, az üdvösség kulcsa. Akkor vagyunk közel Istenhez, ha megtesszük, amit kér tőlünk. – mondta a püspök.A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Szent Mihály Főangyal-díjjal tüntette ki a megyés püspököt, megköszönve számára az elmúlt másfél évtizedes gondoskodását, amelyet az egyházközségnek nyújtott. A laudációban külön kiemelték: „Bennünk, mogyoródiakban elevenen él az első találkozás alkalma, amikor nem itt a templomban, hanem a Szent László kilátónál celebrált püspöki szentmisében személyes hangon, mint egy barát köszöntött mindnyájunkat. Mindig öröm volt és öröm lesz számunkra, amikor közén érkezik, hitelesen tanít bennünket, és élete példájával vezet azon az úton, ami Krisztushoz visz. Igazi útmutatást jelentett és jelent számunkra a „Karolj fel egy családot” kezdeményezése, melybe tehetségeink szerint mi magunk is belekapcsolódtunk. Követendő példa mindnyájunk számára az az elkötelezettség, amellyel az elesettek, a nélkülözők, a kitaszítottak a hontalanok felé fordul cselekvő szeretetével. Emlékezetesek a kedves, közvetlen hangulatú ünnepi szentmisék, a szinte személyre szabott prédikációk, a bérmálkozókkal elköltött közös étkezések. … De leginkább a szeretetét, az imádságait, a tanítását és bíztató szavait, a személyiségéből áradó derűt, a hitet és a reményt köszönjük, amellyel újra és újra megmutatta nekünk Jézust, a Jó Pásztort, megerősítve ezzel bennünket hétköznapjaink küzdelmeiben és nehézségeiben.”

Ez után köszöntötték a mogyoródi hívek saját plébánosukat, Miklós atyát. A ministránsokat követően az egyházközség nevében Babicz Mária közvetlen hangú köszöntésben emlékezett vissza plébános atya 2011. évi megérkezését követő első benyomásokra és a papság felé vezető útjára. Az elmúlt időszak sok szervezést és kitartást igénylő átalakítások lebonyolítása mellett legfőbb szolgálata került kiemelésre, mely a lelkiekben való építkezést, gyarapodást, valamint a szentségek által a hívek elvezetését jelenti Jézus Krisztushoz. Neki köszönhetjük, hogy 2014. évben hozzánk érkezett a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya, akinek közbenjárásáért a hívő közösség sokat imádkozik, kérve, hogy adjon mindannyiunknak valódi belső békét és adja meg azt a kegyelmet, hogy egymással is békességben tudjunk élni. A laudáció méltatta az egyházközségi csoportok támogatói, közösségszervezői és egyházzenei, kulturális tevékenységét, mely egyszerre segíti hitünk elmélyülését és közösségünk építését. Érthető és magas színvonalú prédikátori tehetsége mellett megemlítésre került fejlett zenei műveltsége és képzettsége.

A közösség köszönetét fejezte ki az elmúlt hét év minden szolgálatáért kívánva, hogy a folytatáshoz adjon a Jóisten sok erőt, minél gyakrabban megélve azt a szívbéli örömöt, amit az Isten és az emberek szolgálata jelent.

Az egyházközség nevében ünnepélyesen átadásra került Őszentsége Ferenc Pápa apostoli áldása, kérve életére bőséges mennyei kegyelmeket és a Szentséges Szűz Mária anyai pártfogását, hogy növekvő hűséggel és belső örömmel folytassa Istennek és Egyházának szentelt imádságos papi hivatását.

Megható volt, ahogy Miklós atya korábbi állomáshelyének, Csitárnak a polgármestere köszöntötte egykori plébánosukat és átadta községük ajándékát.

Ezt követően a vele együtt szentelt Bertalan, János és Róbert atyák köszöntésére került sor, átadva számukra az egyházközség ajándékait.

A szentmise után a többszáz hívő papjaikkal együtt közös agapén vett részt a plébánia hatalmas és gyönyörű udvarán, ahol köszöntésükre fellépett a helyi Karikás Néptánc Csoport és a mogyoródi hívek is átadták ajándékukat plébánosuknak.

Ezúton kívánjuk Püspök Atyának és az ünneplő papoknak, hogy a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya legyen égi közbenjárójuk és minden útjukon vezérlő csillaguk!


Vissza