Újévi felajánlás

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Az Új Esztendő első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerhessük szent Fiad kegyelmi támogatását.

Alázattal szemléljük Istenanyaságodat, azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te aki, végig kísérted szent fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt, Jézust hallgatva, utolsó szavaival, az ő lelki végrendeletében téged rendelt mindnyájunk égi édesanyjává. Kérünk, téged édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.Te, aki méhedben hordozván az Üdvözítőt, magad is a béke eszközévé váltál, hozd el a ami mogyoródi közösségünkbe a békét. Vezess ki bennünket az önzés, a pártoskodás, a gyűlölködés sötétségéből egyszülött Fiad világosságába. Add, hogy megértsük Isten gondviselő tervét saját életünkben, és ebbe a szeretetet nélkülöző világba Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak testét és vérét véve az Oltáriszentségben, mi magunk is a béke hírnökévé váljunk. Add, hogy csak a mások és magunk üdvösségéért való munkálkodás jellemeze életünket. Add, hogy le tudjunk számolni a pletykával, a rosszindulattal, a hiúságból fakadó gőggel és elfogadva Isten vezetését az Egyházban a szentségek gyakori vétele által megerősödjünk a jóban!

Szentséges Szűz Anyánk, Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya!

Új esztendőben, új szívekkel akarunk élni. Jöjj a mi segítségünkre, hogy legyőzve önmagunkban az önös érdekeket előmozdítsuk a békét. Segíts minket, hogy a béke útján járva mindig észrevegyük a fizikailag és lelkileg küszködő embertársaink szükségeit, és ahogy te segítségére siettél az ősbűn terhét hordozó emberi nemnek, úgy mi is egymást segítve legyünk Krisztus igaz tanúi a történelemben.

Végül pedig gondviselő mennyei Anyánk térdre borulunk előtted, hogy ellenségeinkért is szót emelve oltalmadba ajánljunk minden testvérünket, kérve, légy hathatós közbenjárója Mogyoród népének, és minden nehéz körülmény ellenére eszközöld ki számunkra a kánai menyegző ünnepi békéjét és boldogságát.

Mogyoródi Madonna a Békesség asszonya! – Könyörögj érettünk!


Vissza