Hírek

Ferenc pápa felajánló imája Mária Szeplőtelen Szívének

Ó, Mária, Isten Anyja, Édesanyánk! Mostani szenvedésünk idején hozzád folyamodunk. Édesanyánk vagy, szeretsz és ismersz minket: semmi sincs rejtve előtted abból, amit a szívünkben hordozunk. Irgalmasság Anyja, hányszor és hányszor megtapasztaltuk gyengéd gondoskodásodat, békét hozó jelenlétedet, mert te mindig Jézushoz, a Béke Fejedelméhez vezetsz minket.

Tovább »

"A tenger is cseppekből áll."

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

Ezzel együtt Magyar Katolikus Egyházunk nevében kérjük, hogy adója + 1%-át a 0011-es technikai szám feltüntetésével pedig ajánlja a Magyar Katolikus Egyház javára, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél többeknek nyújthasson segítő kezet az oktatás, a betegápolás, a hitélet, a karitatív tevékenységek és a család területén.

Kérjük akkor is adja le az 1%-os meghatalmazásokat, ha nincs, vagy csak nagyon kevés az adóösszege, ugyanis az anyagi javak elosztása a felajánlások létszámát követi.

Minden felajánlást imáinkkal viszonozva hálás szeretettel köszönünk!

Amit az Egyháznak adunk, azt az emberben jelen lévő Krisztusnak adjuk!

Tovább »

Ima Magyarországért, a magyar nemzetért 2022. január 9-től április 3-ig

Sokan sokféleképpen gondolkodunk a mai magyar és európai helyzetről. Különböző véleményünk van arról, hogy mi lenne az ideális megoldás, mit kellene tennünk, mit remélünk a magyarság jövőjével kapcsolatban. Keresztényként egy valamiben azonban egyet kell gondolunk: imádkoznunk kell az országunkért, népünkért, mert égető szükségünk van arra, hogy az Úr akarata valósuljon meg közöttünk, amint a mennyben, úgy a földön is!

Ezért most mi, az Őrtüzek Imádság Háza szolgálói hívunk és várunk Téged, kérjük együtt Istent, hogy valósuljon meg szeretet-terve Magyarországon, keressük egyedül az Ő országát és igazságát, mert csakis az jelenti számunkra az életet! Szellemi-lelki harc van, ezért legyünk őrálló imaharcosok, akik készítik az Úr útját, hogy a szellemi légtér tisztuljon és Isten cselekedjen.

A mi látásunk szerint Isten az Ő Egyháza (értünk ezalatt minden egyházat és gyülekezetet, amely Krisztust tekinti fejének és az Ő akaratát keresi) által által akarja valósítani akaratát. Azonban a politikusoknak, a vezetőknek hatalmat adott ebben a világban, ezért jó és fontos kérni, hogy valóban Isten szerint éljenek ezzel a hatalommal (pl. ahogy az Úr felébresztette Cirusz lelkét – vö. Ezd/Ezsd 1,1).

Hívunk tehát minden keresztényt, hogy csatlakozzon hozzánk, imádkozzunk együtt Magyarországért 12 héten keresztül, 2022. január 9-től április 3-ig, minden nap. Az imaharchoz azonban bármikor lehet csatlakozni, ha valamiért lemaradtál az elejéről, nyugodtan csatlakozhatsz később is!

Ha velünk tartasz, akkor mindössze annyit vállalsz, hogy 12 héten át minden nap imádkozol a magyar nemzetért, az éppen aktuális témában. Nincs meghatározva, hogy mit és mennyi ideig kell imádkozni, lehet az csak egy mondat, de akár több óra is  Ha szükséged van segítségre, egy ima-segítséget is le tudsz tölteni az alábbi mezőből.

Hegymászó szaknyelven azt mondhatnánk, hogy csúcstámadást hajtunk végre, ahol öt alaptáborban, majd a csúcson könyörgünk Magyarországért, a magyar nemzetért. Kéthetente új területet imádkozunk át. A témákat ismert egyházi vezetők, közéleti emberek gondolatai vezetik majd fel.

Az imádkozás hat területe, amelyek kéthetente követik egymást:

  1. A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért. (január 9-től 22-ig)

    A kezdő témában Varga László kaposvári megyéspüspök mondja el gondolatait egy videóban, amit itt (vagy a YouTube-csatornánkon) tudsz megnézni

2. A politikusokért, a világi vezetőkért. (január 23-tól február 5-ig)

3. A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteletben tartsák a másik véleményét, és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással. (február 6-tól 19-ig)

4. A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért. (február 20-tól március 5-ig)

5. A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei. (március 6-tól 19-ig)

6. Magyarország megtéréséért, az ébredésért. (március 20-tól április 3-ig)

Forrás, további részletek és az imasagédlet a kapcsolódó dokumentumok alatt letölthető.

Tovább »

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN - 2021. október 28.

A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel, Marton Zsolt püspök a Váci Egyházmegyében 2021. november 1. napjától az alábbiakat rendeli el.

Tovább »

Halloween nem ártatlan pótfarsang – tiltakozások világszerte

Halloween nem ártatlan ünnep, hanem az ezoterikus világ szilvesztere – fogalmaz a Római Főegyházmegye Romasette című lapjának cikkírója.

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosódott a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a keresztény halottak napja – olvasható a Wikipédián.

Az ünnepet elsősorban az angolszász országokban tartják, de mára világszerte elterjedt. Ünneplése ellen ugyanakkor számos országban tiltakoznak.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal - Díj

2021. szeptember 26-án, eme gyönyörű napsütéses napon a zsúfolásig megtelt templomban összegyűltek az egyházközség tagjai, hogy ünnepeljék Szent Mihály főangyalt és továbbra is kérjék védelmét és oltalmát. 

Hugyecz János plébános atya ünnepi homíliájában kiemelte: A Jelenések könyvében arról hallottunk, hogy küzdelem támadt a mennyben, ahol Mihály és angyalai küzdenek az őskígyóval, vagyis a gonosszal és angyalaival. Ez az ún. szellemi harc ma is zajlik a jó és a rossz között, és nem tudjuk kivonni magunkat ebből a küzdelemből. Döntenünk kell, hogy melyik oldalra állunk. Itt nincs arany középút. A világnézeti semlegesség a sátán egyik legnagyobb hazugsága. Vagy Isten oldalán harcolunk Szent Mihály főangyal vezetésével, vagy a gonosz oldalára állunk. A gonoszról így tanít az Úr Jézus: „a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (Jn 10,10a). A gonosz el akarja rabolni az örömünket, a békénket, a házassági és családi egységet és az önzetlen szeretetet. Szent Mihály neve (héberül: mik ha Él?) azt jelenti: ’ki olyan, mint az Isten?’ Gondolkodjunk el azon, hogy ki olyan jó, ki olyan irgalmas és ki olyan szép, mint az Isten? Szent II. János Pál pápa is sokat beszélt a szellemi küzdelemről. Ő így fogalmazott: „a világban a halál kultúrája és a szeretet civilizációja áll szemben egymással.” Nekünk ez utóbbit kell építenünk azáltal, hogy az önzetlen és irgalmas szeretet tetteit gyakoroljuk a mindennapokban.

A több éves hagyományhoz hasonlóan az idei évben is a szentmise végén került sor a Szent Mihály Főangyal-Díj átadására, melynek előkészületei most is titokban zajlottak és mind a díjazottak, mind a közösség tagjai számára meglepetés volt. 

A díjat a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány alapította azzal a szándékkal, hogy mindazokat, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel kitűnnek a hívek sorából, elismerésben részesüljenek.  

Ebben az évben ketten kapták meg ezt a jeles díjat, mely egy színezüst érem, egyik oldalán a mogyoródi templom Szent Mihály képével, a másik oldalán a díj- és a díjazott nevével és az évszámmal. Az érem mellé ezüst kitűzőt is kaptak a díjazottak, a Templom sziluettjében mutatkozó Szent Mihály ábrázolással.

Az a bölcsesség pedig, amely felülről származik, először is szemérmes, azután békeszerető, szerény, engedékeny, telve van irgalommal és jó gyümölcsökkel (…) (Jakab 3.17)

Az idei két díjazott egy boldog házaspárt alkot, akiknek önzetlen és áldozatos munkájuk a mogyoródi katolikus egyházközség életében hosszú évtizedekre, egészen Büdi Ferenc plébános atya idejére nyúlik vissza.

Díjazottunk női tagja a Kántorostya-sütés kiemelkedő alakja. Közel 50 éven át naponta akár 4-5 órán át is teljesítette ezt a szép szolgálatot. Kora ellenére a kerti munkák végzésében ma is aktívan részt vesz, a templom és plébánia takarítási munkálatainak egyik fő motorja. Az egyházközség környezetét olyan gondossággal tartja tisztán és szépítgeti, mintha az a saját otthona, környezete lenne. Majd harminc éven át főzött az egyházközség rendezvényeire, programjaira, és csaknem két évtizedig az Oratóriumban lévő gyerekeknek is sok örömet szerzett főztjeivel. A liturgia méltó bemutatásához évtizedek óta részt vesz a templom terítőinek gondozásában és cseréjében is. Folyamatos lelki fejlődésre való igényét is mutatja, hogy nem csak a vasárnapi, hanem a hétköznapi szentmiséknek is állandó résztvevője.

Díjazottunk férfi tagja több, mint 30 évig volt az Egyháztanács egyik meghatározó személye. Számos fizikai munkában tevőlegesen is részt vett, mint például a templom támfal és az óvoda újjáépítése, a hittanterem bővítése, a Lourdes-i barlang készítése, az udvar térkövezése, valamint a templom fűtésének korszerűsítési munkálatai. Hosszú éveken át – családtagjait is bevonva – nagy gondossággal készítette elő az Úrnapi sátrakat. Szívügye volt továbbá a temető rendezése és tisztántartása is. Mindemellett – különösen a nagy ünnepeken – segédkezett a liturgia előkészítésében és koordinálásában is.

A pár 55 éve él együtt boldog házasságban. Az élet két gyermekkel, 8 unokával és eddig 8 dédunokával ajándékozta meg őket. Gyermekeiket az Isten szeretetére és a Szűzanya tiszteletére tanították.
Tevékenységüket mindig példamutatóan és az Úristentől kapott talentumaiknak megfelelően végezték.
Munkájukat egész életükön át csak a háttérben, az emberek elismerésének keresése nélkül, csendben, szívből, végtelen alázattal és az Isten szolgálatára tették.
Máté evangéliumának szellemében mindig ügyeltek arra, hogy a jót ne az emberek szeme láttára, elismerő pillantásaira, hanem kizárólag Isten dicsőségére és az Ő kedvére tegyék.
Szolgáló tevékenységük mottója talán ez is lehetne: „Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges.” (Charles Dickens)

Mérhetetlen számú szívből jövő cselekedeteikért és évtizedeken át tartó áldozatos munkájukért hálánk és köszönetünk kifejezéseképpen a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2021. évben Szent Mihály Főangyal-Díj kitüntetésben részesül Sleisz Pál és kedves felesége Sleisz Pálné, született Szalay Magdolna.

Kívánjuk, hogy Isten még sokáig tartsa meg őket erőben és egészségben közösségünk és családjuk számára. A Mindenható szeretete és áldása, valamint a Szűzanya oltalma kísérje őket életük minden napján.

Tovább »

Önátadás Szent Mihály főangyalnak - Szent Pió atya imája

Az angyali karok csodálatosan nemes hercege, a Magasságos Úr jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége, szeretnék igaz tisztelőid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom és Neked ajándékozom magam. 
Éber, őrző oltalmad alá helyezem magamat, családomat, barátaimat és mindazt, ami csak hozzám tartozik. Kicsi az én felajánlásom, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesen szívem szeretetét.
Emlékezz, hogy ha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben! Szerezd meg nekem a sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet, Jézust, Édesanyját, Máriát, minden embertestvéremet, akiket az Atya szeret, és a Fiú megváltott.
Eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicsőség Koronájához!
Védj meg mindig lelkem ellenségeitől, különösen életem utolsó pillanataiban! Jöjj el akkor, ó dicsőséges arkangyal, segíts engem a küzdelemben, és taszítsd távol tőlem, a pokol szakadékaiba azt a törvényszegő, és gőgös angyalt, akit az égi ütközetben legyőztél!
Mutass be akkor engem Isten Trónjánál, hogy Veled, Szent Mihály arkangyallal és az összes angyalokkal együtt énekelhessem a dicséretet, a tiszteletet és a dicsőséget Annak, Aki uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.
Tovább »

Megújult a templom főbejárati főlépcsője

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal segítették, hogy templomunk főbejárati főlépcsője teljes egészében megújuljon. 
A beruházást a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány finanszírozta, melynek kivitelezési költsége 3.039.199,- Ft volt.

Az elkészült lépcsőket Tóth József Miklós plébános atya 2021. július 25-én áldotta meg.

P: Az Úr a mi segítségünk. 
H: Aki az eget és a földet alkotta.
P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

Könyörögjünk.
Kérünk Urunk, hogy szent neved segítségül hívásával áldd meg ezeket a most elkészült lépcsőket az †Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mindazok, akik ezeket használva érkeznek meg szent templomodba szent színed elé, lélekben is közelebb jussanak hozzád: imádságaik meghallgatásra, jóra való törekvésük pedig segítségre találjon szent Fölséged előtt. Tartasd meg őket a hitben, tanítsd őket szent igéddel, tápláld az örök élet Kenyerével, gyógyítsd a bűnbánat szentségével erősítd szívüket a szentségek kegyelmeivel, oltalmazd és védd meg mindnyájukat a sátán gonosz kísértéseitől. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.
Amen.

Tovább »

Adománygyűjtés a Szent Mihály-templom külső lépcsőinek felújítására

Krisztusban Szeretett Testvérünk!

A Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány 2018. nyarán Reményik Sándor, erdélyi magyar költő „Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát!” idézetével kezdte meg az adománygyűjtést a Szent Mihály Főangyal Templom tetőszerkezetének felújítására, mely sok jószándékú ember nagylelkű adományának is köszönhetően megvalósításra került.

A korábbi beszámolóinkból látható, hogy az Alapítvány oroszlánrészt vállal templomunk felújítása és megóvása terén.

Következő tervünk a Szent Mihály-templom külső lépcsőinek felújítása. A templom négy irányból, egyaránt jelentősen leromlott állapotú feljáraton keresztül közelíthető meg. A lépcsők a templom bővítésének idejében készültek, az 1900-as évek első évtizedében. Rossz állapotuknak fő oka, hogy a csapadékvíz alámosta azokat, így nemcsak a járófelület cseréje, hanem az alépítményi tartószerkezetük átépítése is szükségessé vált. Terveink szerint a restaurálás – a munka volumene és költsége miatt – négy ütemben kerül majd kivitelezésre. Az előzetes felmérésekből látható, hogy a kivitelezés – különösen a műemléki megkötések miatt – a 10 millió forintot is megközelíti.

Az Alapítvány 2020. évben elkészíttette a felújításra vonatkozó engedélyezési tervet, mely a Váci Egyházmegye jóváhagyását már megkapta, jelenleg az Örökségvédelmi Hivatal engedélyezési eljárása van folyamatban.

Az első - és egyben a legköltségesebb - ütem az idei év első felében kerül kivitelezésre.

A lépcsők felújítását teljes egészében az Alapítvány fogja finanszírozni.

Természetesen a későbbiekben a felújításra vonatkozóan pályázat is benyújtásra kerül, de a tetőfelújításhoz kapott támogatás miatt ennek eredményességi esélye nagyon csekély.

Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy amennyiben a lépcsőfelújítás költségeihez Ön is szeretne hozzájárulni, úgy adományát az alábbi számlaszámra várjuk, mely átutalással, vagy a Takarék Bankban történő készpénzes befizetéssel is teljesíthető.

Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány
Számlaszám: 66000059-10059160

Amennyiben felajánlását személyesen szeretné átadni az Alapítvány részére, úgy kérjük, hogy ezirányú igényét Hrágyel Ágnesnek (Tel: 30 842 81 99), vagy Hajnal Margitnak (Tel: 30 799 0031) vagy Németh Dánielnek (Tel: 30 418 8118) vagy Mikleczné Juhász Borbálának (Tel: 70 570 9193) szíveskedjen jelezni. Telefonos elérhetőségeinken hétköznap 16 óra után, vagy hétvégén vagyunk elérhetőek.  

Tudjuk, hogy a járvány több családot nehéz helyzetbe hozott, sajnos sokak érintettek voltak megbetegedés, vagy akár tragikus haláleset tekintetében. Továbbra is imádkozzunk az elhunytjaink lelki üdvéért, a járvány elvonulásáért, de fontos, hogy hálát adjunk a betegek gyógyulásáért, egészségünkért és megélhetésünkért.

Bízunk abban, hogy idén nyáron egy új kezdetnek nézünk elébe, és szilárd alapokon építhetjük falunk és egyházközségünk jövőjét. Ezért kérjük, amennyiben lehetősége van rá, adományozással is adjon hálát az Úristennek, hogy e módon is kifejezhesse iránta való elköteleződését.

Építsük együtt az Isten házához vezető lépcsőket!

Minden hozzájárulást hálás szeretettel előre is köszönünk! Isten szeretete kísérje életének minden napján!

Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriuma

Tovább »