Hírek

"A tenger is cseppekből áll."

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

Ezzel együtt Magyar Katolikus Egyházunk nevében kérjük, hogy adója + 1%-át a 0011-es technikai szám feltüntetésével pedig ajánlja a Magyar Katolikus Egyház javára, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél többeknek nyújthasson segítő kezet az oktatás, a betegápolás, a hitélet, a karitatív tevékenységek és a család területén.

Kérjük akkor is adja le az 1%-os meghatalmazásokat, ha nincs, vagy csak nagyon kevés az adóösszege, ugyanis az anyagi javak elosztása a felajánlások létszámát követi.

Minden felajánlást imáinkkal viszonozva hálás szeretettel köszönünk!

Amit az Egyháznak adunk, azt az emberben jelen lévő Krisztusnak adjuk!

Tovább »

Külső lépcsők felújítása támogatással

Egyházközségünk 2023. nyarán sikeresen elvégeztette az emelt térszínen található templomunkhoz és a plébániaépülethez közterületről felvezető két főlépcsősor és a kisebb oldalsó lépcsősor felújítását. A régi megsüllyedt és töredezett lépcsők elbontásra kerültek, új vasbeton alap készült, amely az eredetinek megfelelő műkőborítást kapott.

A beruházást Varga Nándor tervei és a vonatkozó örökségvédelmi hatósági engedély alapján valósítottuk meg, amelynek összes költsége 15.834.776 Ft volt. A minőségi kivitelezést a Jenesson Kft. végezte el Gyulai Ágoston, helyi műköves bevonásával, a tervező gondos felügyelete mellett.

Ehhez 11.241.980 Ft támogatást Pest Vármegye Önkormányzatától kaptunk a PM_CIVIL-4/030 számú projekt keretében, a fennmaradó összeget (4.592.796 Ft) pedig adományozói révén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány biztosította.

Egyházközségünk és Mogyoród minden lakója nevében köszönjük a vármegye önkormányzatának, illetve alapítványunk segítőinek támogatását, valamint a közreműködők színvonalas munkáját! Megújuló és szépülő környezetben, örömmel várunk továbbra is minden érdeklődőt a hitéleti és közösségi alkalmainkra, illetve a templomunkban megtartott települési rendezvényekre.

Tovább »

A templombúcsú ünnepén ismét átadásra került a Szent Mihály Főangyal-Díj (2023.09.24.)

A Mogyoród Szent Mihály Főangyal-díj a Szent Mihály Templomért Alapítvány által alapított elismerés, kiírása szerint, olyan személyeknek adományozható, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel tesznek tanúságot hitük és az egyházközösségünk mellett.

Ebben az évben egy hölgy kapja a jeles díjat, amely egy színezüst érem, egyik oldalon a mogyoródi templom Szent Mihály képével, a másik oldalon a díjazott nevével és az évszámmal. 

Az érem mellé ezüst kitűző is jár a díjazottnak, a Templom sziluettjében mutatkozó Szent Mihály ábrázolással.

Díjazottunk 1944.08.06.-án vallásos családba született. Édesanyja példa volt számára a szalézi lelkület megélésében. Ő maga is a szalézi munkatársak oszlopos tagja. A szalézi lelkiség elköteleződést jelent a küldetésben, nagylelkűen és lelkesen, életének egésze példázza ezt. Édesapja különösen sokat tett templomunk szépítéséért. Asztalos mestereként keze munkáját dicséri az orgona bútorzata, a korábbi oltár, és a lányok oldalán a gyóntatószék. Munkája a sekrestyében és az orgona körül is megtalálható.

Szülei példájának nyomán templomunk és közösségeink folyamatosan számíthatnak támogatására.

1992. december 8-án érkeztek Mogyoródra a segítő Szűz Mária Leányai, ez a Don Bosco Nővérek házának alapítási éve. Díjazottunk kezdetektől részt vesz az alapítvány munkájában, az alapítvány kuratóriumának tagja és a gazdasági ügyek intézője. Tudására minden esetben támaszkodhat az alapítvány. Férje oroszlánrészt vállat a Don Bosco ház építésének támogatásában. Településünk iránti elkötelezettségük házaspárként is kiemelkedő.

Csendben és önzetlenül adott adományaikkal segítették egyházközösségünk fejlődést.

1998 óta az Egyháztanács tagja, amelynek keretében a jegyzőkönyvek vezetői feladatait is végzi.

Kántoratya emlékére rendezett kiállítás szervezésében oroszlánrészt vállalt. Ez mellett az Ars Sacra fesztivál keretében megszervezte az egyházközösség kincseinek kiállítását, mely során egyházi dokumentumok, miseruhák, szentségtartók kerültek bemutatásra.

Közel 5 évig házuk előtt vállalta az úrnapi sátor készítését és díszítését.

A család nyomdája hosszú évek óta több egyházi kiadvány megjelenésében nyújt segítséget, kiemelkedik az ostyahordó versek nyomtatása és az ostya sütésben nyújtott áldozatos támogatás.

Elismertünk a kultúra és a hagyományok őrzésében is kiemelkedik. Egyházi és falusi hagyományokban is otthonosan mozog. A Mogyoródi Madonna ünnepeken is büszkén magára öltötte a legszebb viseletünket.

Művelt, olvasott személy, aki elkötelezett magyarságtudattal rendelkezik.

Évtizedeken át tartó áldozatos munkájáért hálánk és köszönetünk kifejezéseképpen a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján 2023-ban Kamarás Lajosné, született Nagy Terézia Szent Mihály Főangyal-Díj kitüntetésben részesül.  

Tovább »

Szent Mihály Főangyal-díj - 2022.

Egyházközségünk 2022. szeptember 25-én ünnepelte Szent Mihály főangyalt és továbbra is kérte védelmét és oltalmát a község minden tagjára. 

A több éves hagyományhoz hasonlóan az idei évben is a szentmise végén került sor a Szent Mihály Főangyal-Díj átadására, melynek előkészületei most is titokban zajlottak. 
A díjat a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány alapította azzal a szándékkal, hogy mindazokat, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel kitűnnek a hívek sorából, elismerésben részesüljenek.  Ebben az évben egy fő részesült kitűntetésben. 

Tovább »

Ferenc pápa felajánló imája Mária Szeplőtelen Szívének

Ó, Mária, Isten Anyja, Édesanyánk! Mostani szenvedésünk idején hozzád folyamodunk. Édesanyánk vagy, szeretsz és ismersz minket: semmi sincs rejtve előtted abból, amit a szívünkben hordozunk. Irgalmasság Anyja, hányszor és hányszor megtapasztaltuk gyengéd gondoskodásodat, békét hozó jelenlétedet, mert te mindig Jézushoz, a Béke Fejedelméhez vezetsz minket.

Tovább »

Halloween nem ártatlan pótfarsang – tiltakozások világszerte

Halloween nem ártatlan ünnep, hanem az ezoterikus világ szilvesztere – fogalmaz a Római Főegyházmegye Romasette című lapjának cikkírója.

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosódott a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a keresztény halottak napja – olvasható a Wikipédián.

Az ünnepet elsősorban az angolszász országokban tartják, de mára világszerte elterjedt. Ünneplése ellen ugyanakkor számos országban tiltakoznak.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal - Díj

2021. szeptember 26-án, eme gyönyörű napsütéses napon a zsúfolásig megtelt templomban összegyűltek az egyházközség tagjai, hogy ünnepeljék Szent Mihály főangyalt és továbbra is kérjék védelmét és oltalmát. 

Hugyecz János plébános atya ünnepi homíliájában kiemelte: A Jelenések könyvében arról hallottunk, hogy küzdelem támadt a mennyben, ahol Mihály és angyalai küzdenek az őskígyóval, vagyis a gonosszal és angyalaival. Ez az ún. szellemi harc ma is zajlik a jó és a rossz között, és nem tudjuk kivonni magunkat ebből a küzdelemből. Döntenünk kell, hogy melyik oldalra állunk. Itt nincs arany középút. A világnézeti semlegesség a sátán egyik legnagyobb hazugsága. Vagy Isten oldalán harcolunk Szent Mihály főangyal vezetésével, vagy a gonosz oldalára állunk. A gonoszról így tanít az Úr Jézus: „a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (Jn 10,10a). A gonosz el akarja rabolni az örömünket, a békénket, a házassági és családi egységet és az önzetlen szeretetet. Szent Mihály neve (héberül: mik ha Él?) azt jelenti: ’ki olyan, mint az Isten?’ Gondolkodjunk el azon, hogy ki olyan jó, ki olyan irgalmas és ki olyan szép, mint az Isten? Szent II. János Pál pápa is sokat beszélt a szellemi küzdelemről. Ő így fogalmazott: „a világban a halál kultúrája és a szeretet civilizációja áll szemben egymással.” Nekünk ez utóbbit kell építenünk azáltal, hogy az önzetlen és irgalmas szeretet tetteit gyakoroljuk a mindennapokban.

A több éves hagyományhoz hasonlóan az idei évben is a szentmise végén került sor a Szent Mihály Főangyal-Díj átadására, melynek előkészületei most is titokban zajlottak és mind a díjazottak, mind a közösség tagjai számára meglepetés volt. 

A díjat a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány alapította azzal a szándékkal, hogy mindazokat, akik életük példájával és cselekvő szeretetükkel kitűnnek a hívek sorából, elismerésben részesüljenek.  

Ebben az évben ketten kapták meg ezt a jeles díjat, mely egy színezüst érem, egyik oldalán a mogyoródi templom Szent Mihály képével, a másik oldalán a díj- és a díjazott nevével és az évszámmal. Az érem mellé ezüst kitűzőt is kaptak a díjazottak, a Templom sziluettjében mutatkozó Szent Mihály ábrázolással.

Az a bölcsesség pedig, amely felülről származik, először is szemérmes, azután békeszerető, szerény, engedékeny, telve van irgalommal és jó gyümölcsökkel (…) (Jakab 3.17)

Az idei két díjazott egy boldog házaspárt alkot, akiknek önzetlen és áldozatos munkájuk a mogyoródi katolikus egyházközség életében hosszú évtizedekre, egészen Büdi Ferenc plébános atya idejére nyúlik vissza.

Díjazottunk női tagja a Kántorostya-sütés kiemelkedő alakja. Közel 50 éven át naponta akár 4-5 órán át is teljesítette ezt a szép szolgálatot. Kora ellenére a kerti munkák végzésében ma is aktívan részt vesz, a templom és plébánia takarítási munkálatainak egyik fő motorja. Az egyházközség környezetét olyan gondossággal tartja tisztán és szépítgeti, mintha az a saját otthona, környezete lenne. Majd harminc éven át főzött az egyházközség rendezvényeire, programjaira, és csaknem két évtizedig az Oratóriumban lévő gyerekeknek is sok örömet szerzett főztjeivel. A liturgia méltó bemutatásához évtizedek óta részt vesz a templom terítőinek gondozásában és cseréjében is. Folyamatos lelki fejlődésre való igényét is mutatja, hogy nem csak a vasárnapi, hanem a hétköznapi szentmiséknek is állandó résztvevője.

Díjazottunk férfi tagja több, mint 30 évig volt az Egyháztanács egyik meghatározó személye. Számos fizikai munkában tevőlegesen is részt vett, mint például a templom támfal és az óvoda újjáépítése, a hittanterem bővítése, a Lourdes-i barlang készítése, az udvar térkövezése, valamint a templom fűtésének korszerűsítési munkálatai. Hosszú éveken át – családtagjait is bevonva – nagy gondossággal készítette elő az Úrnapi sátrakat. Szívügye volt továbbá a temető rendezése és tisztántartása is. Mindemellett – különösen a nagy ünnepeken – segédkezett a liturgia előkészítésében és koordinálásában is.

A pár 55 éve él együtt boldog házasságban. Az élet két gyermekkel, 8 unokával és eddig 8 dédunokával ajándékozta meg őket. Gyermekeiket az Isten szeretetére és a Szűzanya tiszteletére tanították.
Tevékenységüket mindig példamutatóan és az Úristentől kapott talentumaiknak megfelelően végezték.
Munkájukat egész életükön át csak a háttérben, az emberek elismerésének keresése nélkül, csendben, szívből, végtelen alázattal és az Isten szolgálatára tették.
Máté evangéliumának szellemében mindig ügyeltek arra, hogy a jót ne az emberek szeme láttára, elismerő pillantásaira, hanem kizárólag Isten dicsőségére és az Ő kedvére tegyék.
Szolgáló tevékenységük mottója talán ez is lehetne: „Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges.” (Charles Dickens)

Mérhetetlen számú szívből jövő cselekedeteikért és évtizedeken át tartó áldozatos munkájukért hálánk és köszönetünk kifejezéseképpen a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2021. évben Szent Mihály Főangyal-Díj kitüntetésben részesül Sleisz Pál és kedves felesége Sleisz Pálné, született Szalay Magdolna.

Kívánjuk, hogy Isten még sokáig tartsa meg őket erőben és egészségben közösségünk és családjuk számára. A Mindenható szeretete és áldása, valamint a Szűzanya oltalma kísérje őket életük minden napján.

Tovább »

Önátadás Szent Mihály főangyalnak - Szent Pió atya imája

Az angyali karok csodálatosan nemes hercege, a Magasságos Úr jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége, szeretnék igaz tisztelőid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom és Neked ajándékozom magam. 
Éber, őrző oltalmad alá helyezem magamat, családomat, barátaimat és mindazt, ami csak hozzám tartozik. Kicsi az én felajánlásom, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesen szívem szeretetét.
Emlékezz, hogy ha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben! Szerezd meg nekem a sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet, Jézust, Édesanyját, Máriát, minden embertestvéremet, akiket az Atya szeret, és a Fiú megváltott.
Eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicsőség Koronájához!
Védj meg mindig lelkem ellenségeitől, különösen életem utolsó pillanataiban! Jöjj el akkor, ó dicsőséges arkangyal, segíts engem a küzdelemben, és taszítsd távol tőlem, a pokol szakadékaiba azt a törvényszegő, és gőgös angyalt, akit az égi ütközetben legyőztél!
Mutass be akkor engem Isten Trónjánál, hogy Veled, Szent Mihály arkangyallal és az összes angyalokkal együtt énekelhessem a dicséretet, a tiszteletet és a dicsőséget Annak, Aki uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.
Tovább »

Megújult a templom főbejárati főlépcsője

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal segítették, hogy templomunk főbejárati főlépcsője teljes egészében megújuljon. 
A beruházást a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány finanszírozta, melynek kivitelezési költsége 3.039.199,- Ft volt.

Az elkészült lépcsőket Tóth József Miklós plébános atya 2021. július 25-én áldotta meg.

P: Az Úr a mi segítségünk. 
H: Aki az eget és a földet alkotta.
P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

Könyörögjünk.
Kérünk Urunk, hogy szent neved segítségül hívásával áldd meg ezeket a most elkészült lépcsőket az †Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mindazok, akik ezeket használva érkeznek meg szent templomodba szent színed elé, lélekben is közelebb jussanak hozzád: imádságaik meghallgatásra, jóra való törekvésük pedig segítségre találjon szent Fölséged előtt. Tartasd meg őket a hitben, tanítsd őket szent igéddel, tápláld az örök élet Kenyerével, gyógyítsd a bűnbánat szentségével erősítd szívüket a szentségek kegyelmeivel, oltalmazd és védd meg mindnyájukat a sátán gonosz kísértéseitől. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.
Amen.

Tovább »