Hírek

Fotópályázat

A Mogyoródi Szent Mihály Főangyal plébánia pályázatot hirdet családok és házaspárok számára.
A pályázat keretében egy családi képet kell készíteni a plébánia udvarán lévő betlehemnél, úgy, hogy a betlehem is látható legyen.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az esemény nyilvános megosztásra kerüljön a pályázó facebook oldalán.
Az elkészült fotókat az egyházközség facebook oldalán keresztül várjuk üzenetben beküldve, melyeket feltöltünk az egyházközség oldalára.
Az első helyen az végez, aki a legtöbb lájkot kapja. Az első díj egy betlehem. Minden résztvevő ajándékot kap.
Beküldési határidő: 2020. december 15. 24:00 óráig
Eredményhirdetés: 2020. december 25. 10:30 órai szentmise.
Várjuk a pályázati fotókat!

Tovább »

Advent első vasárnapja

Krisztusban szeretett Testvéreim!

A mai ember sokat utazik. Jól tudja, hogy az utazásra fel kell készülnie. Hogy útja biztosított legyen, hónapokkal az utazás előtt ellenőriznie kell az útlevelének érvényességét, tájékozódnia kell, hogy ahová utazni kíván, milyen egészségügyi feltételek vannak, esetleg milyen oltásokat kell beadatnia magának, tájékozódik az aktuális deviza neméről, és át kell gondolnia csomagja tartalmát, hogy milyen ruhákat visz magával. Amennyiben pedig az úton autót is használunk, még a közlekedési szabályokról is tájékozódnunk kell. Ha pedig már mindet össze pakolt, még némi ajándékot is visz magával barátainak, vagy éppen szállásadójának.

Amikor belépünk az adventi időbe, valahogy így, egy utazás lázas készülődésével készülünk a Krisztussal való találkozásra. Az úti okmány, mely segíti ezt az utazást, és belépést biztosít Isten Országába, a keresztlevelünk.

Tovább »

Szentségek kiszolgáltatása járványveszély idején – Az MKPK tajékoztatása

Az alább letölthető dokumentumban közöljük az MKPK 2270/2020 sz., november 9-én kiadott rendelkezéséhez tartozó, Szentségek kiszolgáltatása járványveszély esetén című liturgikus mellékletet, amelyet az MKPK Állandó Tanácsa hagyott jóvá. Előkészítését a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet végezte.

Tovább »

Dekrétum

Ebben az évben, a „Covid-19” által okozott pandémia-helyzetben, az elhunyt hívek javára szolgáló teljes búcsú elnyerésének lehetőségét meghosszabbítjuk egész november hónapra, úgy alkalmazva az ehhez szükséges feltételeket, hogy a keresztény nép védve legyen.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal Búcsú

Templomunk a mai napon ünnepelte Szent Mihály Főangyal búcsúnapját, melynek keretében sor került az elkészült új templomtető megáldására is. Az elmúlt évek hagyományait követve a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány ebben az évben is átadta a Szent Mihály Főangyal-Díjat, mellyel a kiemelkedő egyházközségi tevékenységet folytató tagok kerülnek elismerésre.  

Az idei évben Dr. Varga Antal Tamás és Varga Nándor részesült kitüntetésben.

Tovább »

Lelkigyakorlat

Templomunk búcsúja 2020. október 4-én lesz. Előtte három napos - október 1-2-3-án, 18:00 órakor kezdődő szentmisében - lelkigyakorlat keretében készülünk Szent Mihály megünneplésére. Ebben a nehéz, a mindennapjainkat, a lelkületünket és a fizikumunkat is megterhelő helyzetben jöjjünk minél többen kérni Szent Mihály oltalmazó segítségét. Kérjük együtt, hogy űzze el tőlünk, családjainktól, egész hazánktól a gonosz vírusjárványban pusztító gyilkos háborúját. Végezzük el szentgyónásunkat és járuljunk szentáldozáshoz, hogy a megszentelő kegyelem állapotában fel tudjuk venni a harcot Szent Mihály segítségével a sátán kísértései ellen.

Tovább »

Adománygyűjtés a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára

Krisztusban szeretett Testvéreink!

 
Templomunk Alapítványának közhasznúsági fokozatát csak akkor tudjuk megōrizni és érvényesíttetni az adó 1%-os felajánlási lehetōséget, ha éves szinten egy millió forint bevételt tudunk felmutatni. Ezen felül rengeteg tennivaló és feladat áll előttünk, melyhez anyagi fedezetet szükséges előteremteni. 
Ezért azzal a kéréssel fordulunk minden jószándékú emberhez, hogy ki - ki saját lehetősége szerint az alábbi számlára küldje meg adományát. 
Sok kicsi sokra megy! 

Minden segítséget előre is hálásan köszönünk és imáinkkal viszonzunk!
 
Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány
Számlaszám: 66000059-10059160
Tovább »

A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúja

Nem lehet nagyobb ajándék a mi közösségünk számára, mint Mária a Hit Asszonya, aki közbenjárónk, oltalmazónk, akit úgy szólíthatunk meg, mint a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya. Ő a Bibliából megismert Sion leánya, a Mindenség Királynéja.
 
A  Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya Krisztusnak szolgálva alázatosan és türelmesen vezeti mogyoródi gyermekeit ahhoz a Királyhoz, Krisztushoz, akinek szolgálni felér az uralkodással. Így vezet el mindnyájunkat a keresztségünk teljességére, a királyi szabadság állapotára, ahol már nem uralkodik rajtunk a bűn, mert Krisztus szeretetének szabadságában mindig nyitottan a jóra és a jócselekedetekre élhetünk.
 
A  Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya számtalanszor bizonyította hűségét és szeretetét irántunk: imák sokasága nyert meghallgatást, családokban gyermekek fogantak, betegek nyertek gyógyulást, most pedig mind a mai napig megőrzött bennünket a világszerte több százezer életet követelő vírustól.
Ő már bizonyított, most rajtunk a sor, hogy kifejezve hitünket, szeretetünket, megbecsülésünket, hallgassunk az ő szavára úgy, mint a kánai menyegző szolgái és tegyük meg azt, amit Fia mond. Töltsük meg lelkünk korsóját a bűnbánat által keresztségünk tiszta vizével és kérjük a szeretet csodáját Krisztustól.
 
Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! 
 
Ma eljöttünk, hogy kifejezzük hálánkat mindazokért az égi kegyelmekért, amelyeket a te közvetítésedre Krisztustól kaptunk. Köszönjük, hogy gondod van minden mogyoródira és mindazokra, akik tisztelnek Téged! Továbbra is kérjük oltalmadat és fogadjuk, hogy hűséges és jóravaló gyermekeid leszünk. Amen.
Tovább »

Szent László királyt ünnepeltük az egykori apátság helyén.

Örökösök vagyunk, akik három dolgot kaptunk szent királyunktól elévülhetettlen értékű örökségként:
- a hit eszményét,
- az evangélium örömhírét és a
- testvéri közösséget.

Ezek azok a felbecsülhetetlen értékű ajándékok, melyeket nekünk, Mogyoródon élőknek tovább kell örökítenünk gyermekeinkre, unokáinkra, tanítványainkra és mindazokra, akiket az Isten különféle módon ránk bízott.

Szent László király! 
Könyörögj érettünk!
Tovább »

Az örökösökhöz (gondolatok a Szent László ünnepére)

A szenteknek különös üzenete van a világ felé, és ez az üzenet nem más, mint hogy lehet és kell előre tekinteni, lehet és kell a távolban létező, de olykor még nem látható jóért élni és küzdeni, mert ez létező valóság.

Ha most visszatekintünk a történelem röpke szeletére, az elmúlt 30 évre, annyi és annyi változásnak lehetünk szemtanúi. A világ teljesen átalakult, a távolságok megrövidültek, a technika adta lehetőségek révén a kapcsolatteremtés ember és ember között látszólag végtelen egyszerűvé vált. Azonban a technika fejlődésével nem fejlődött mindenben együtt az emberiség. Az egyre inkább elszemélytelenedő digitális világ virtuális valóságai nem hogy erősítenék az emberi bizalmat és barátságot, inkább mélyre szántó kérdéseket vetnek fel a mai pszichológusokban, gondolkodókban, akik az emberrel, mint személyi létezővel, mint Isten kommunikatív teremtményével foglalkoznak.

Tovább »